Tag: opleiden

Flexwerkers
Randstad en Technicom bieden MBO-certificaat

Randstad en Technicom zijn op 13 september gestart een nieuw opleidingstraject onder de naam Productie Pro. Het traject levert kandidaten een, door het ministerie van OC&W erkend, MBO-certificaat op waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Arbeidsmarkt
Randstad-topman pleit voor Deltaplan banen

Uitzender Randstad pleit andermaal voor een Deltaplan voor banen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Volgens topman Jacques van den Broek zijn met name op het gebied van onderwijs, zorg en in de techniek problemen aan het ontstaan.

Flexwerkers
Ontwikkelloopbaan helpt lager opgeleide uitzendkracht

Een aaneenschakeling van uitzendbanen waarbij laagopgeleide uitzendkrachten steeds een nieuwe taak erbij leren, zodat zij zich al werkend kunnen ontwikkelen tot startkwalificatieniveau. En daarmee hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Dat is het idee van de ontwikkelloopbaan van de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en TNO. Dit is in vier pilots uitgeprobeerd in de praktijk. Hoewel het idee simpel lijkt, blijkt het een hele uitdaging om het te realiseren.

Payroll
Flexbranche verwelkomt SEU Examen Payroll

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is gestart met de ontwikkeling van het SEU Examen Payroll. Uit een eigen enquête blijkt dat de markt positief is over dit nieuwe payroll examen.

1 2 3 11