Een op de drie werkgevers: om- en bijscholing noodzakelijk voor veranderende toekomst

0

Bijna drie op de tien werkgevers denken dat hun organisatie blijvend moet veranderen om te kunnen voortbestaan. Een derde van de werkgevers zegt dat om- of bijscholing van werknemers noodzakelijk is om ze voor te bereiden op de veranderende toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder 510 werkgevers/algemeen managers en 1066 werkende Nederlanders.

Een derde van de werkgevers maakt zich zorgen over het voortbestaan van hun organisatie, zeker als de coronacrisis en bijbehorende maatregelen nog lang aanhouden. 14 procent geeft zelfs aan dat de organisatie dusdanige schade heeft opgelopen dat het niet zeker is of de organisatie dat te boven komt.

Om- en bijscholing

De helft van de werknemers ziet om- en bijscholing als een middel om relevanter/waardevoller te kunnen worden voor de arbeidsmarkt in het algemeen. Vier op de tien staan dan ook open voor omscholing naar een andere functie.

Golf aan faillissementen verwacht

Nederland staat in de top 10 van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. Met +42 procent  (t.o.v. 2019) staat Nederland op de 7e plaats. Volgens de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes bereikt het aantal faillissementen eind 2020, begin 2021 wereldwijd een recordhoogte (+35 procent). Bovenaan staat de VS met +57 procent. Landen uit de eurozone die nog slechter scoren dan ons land zijn Ierland (+44 procent), Portugal (+44 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+43 procent). Duitsland scoort met +12 procent relatief goed.

Andere mening toegedaan

Werknemers zien hier echter minder aanleiding toe, zo blijkt uit het onderzoek van Indeed. De overgrote meerderheid (92 procent) van de werknemers vindt dat de inhoud van hun baan na de corona-uitbraak nog even relevant of zelfs relevanter is voor de maatschappij dan voor de corona-uitbraak. Ruim zeven op de tien werknemers is dan ook van mening dat ze zelf geen andere vaardigheden nodig hebben om hun huidige functie goed te kunnen blijven uitvoeren en/of om op de langere termijn aan het werk te blijven.

Lees ook: ‘Ingrijpen tegen opleiden voor werkloosheid’

Beperkt aangeboden

Om- en bijscholing wordt vooralsnog beperkt aangeboden aan werknemers. Dit terwijl ruim twee derde van de werkgevers vindt dat de organisatie ook (mede)verantwoordelijk is voor de toekomstbestendigheid van de werknemers zelf. Slechts een tiende van de werkgevers heeft om- of bijscholing aan alle of een deel van de medewerkers aangeboden. De voornaamste reden was het gebrek aan een directe aanleiding (75 procent), gevolgd door tijdgebrek (9 procent). Een krappe helft van de werkgevers zegt hier wel financieel ruimte voor te hebben.

Versnellen

Een deel van de werkgevers heeft de coronaperiode aangegrepen om juist te versnellen als het gaat om ontwikkeling en scholing. 14 procent van de werkgevers/managers zegt dat dit bij hun organisatie het geval is.

 

 

 

Over Auteur

Reageer