Kansen voor de flexbranche: ‘Zet in op detacheren, opleiden en digitalisering’

0

De flexbranche kent vele uitdagingen die zich tegelijkertijd aandienen. Volgens Sjuk Akkerman, Sector Banker Services bij ING, staan daar voor staffingbureaus voldoende kansen tegenover om toekomstbestendig te worden, zo vertelde hij tijdens het Big Event van RecruitNow. Kansen zijn er volgens Akkerman onder meer op het gebied van detacheren, opleiden en digitalisering. “Er is werk aan de winkel voor flexorganisaties.”

RecruitNow kreeg 8 november ruim 200 recruitmentprofessionals bijeen in het Nationaal Militair Museum in Soest. Na een inleiding door dagvoorzitter Wim Davidse, hoofdredacteur van Flexmarkt, gaf hij het woord aan Sjuk Akkerman, Sector Banker Services bij ING. In zijn presentatie over uitdagingen en kansen voor de flexbranche deelde Akkerman uitkomsten van IING-onderzoek naar de flexbranche.

De twee grootste uitdagingen

Uitdagingen zijn er binnen de flexbranche volop, blijkt uit het onderzoek dat Akkerman besprak. “De grootste uitdaging is de krappe arbeidsmarkt. Dit zorgt automatisch voor minder business en zet dus een rem op groei. Twee derde van de Nederlandse bedrijven heeft er echt last van en dat zal niet snel veranderen gezien de vergrijzing en de ontgroening.”

Sjuk Akkerman: “De grootste uitdaging is de krappe arbeidsmarkt.”

Een tweede uitdaging is dat de digitale transformatie in een stroomversnelling is geraakt. “Van alle zakelijke dienstverleners is 31 procent volledig of bijna volledig gedigitaliseerd. Zeker ook in jullie branche is het essentieel om maximaal in te zetten op digitalisering”, gaf Akkerman aan. “Dan ontstaat er meer ruimte voor het leveren van toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door het verstrekken van advies.”

Plannen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Als andere uitdagingen voor de flexbranche benoemde Akkerman dat er meer concurrentie komt van online platformen en dat flexwerk duurder en minder flexibel wordt. Hij somde enkele plannen van de overheid op om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te creëren. “Zo gaat de duur van uitzendcontracten van vijfeneenhalf naar drie jaar, waarna medewerkers recht krijgen op een vast contract. De mogelijkheid tot opeenvolgende tijdelijke contracten wordt tegengegaan en oproepcontracten worden vervangen door een basiscontract. Ook komt er een verplichte certificering voor de sector met daarbij de verplichting van een waarborgsom van 100.000 euro.”

Kansen in detachering, opleiden en digitalisering

Het goede nieuws is dat deze uitdagingen juist ook kansen bieden om succesvoller te worden dan ooit. Om daarop in te spelen, is het volgens Akkerman ‘zaak om de bedrijfsstrategie nog eens goed tegen het licht te houden’. “Want kansen zijn er nog voldoende. De belangrijkste, zo komt uit het onderzoek naar voren, is detacheren in plaats van uitzenden. Het aantal uitzendkrachten met een vast contract is in tien jaar tijd verdubbeld, maar met 4 procent (in 2020, red.) nog altijd relatief laag. Meer binding met de werkgever is belangrijk voor veel medewerkers.”

Het netwerkplein tijdens het Big Event in het Nationaal Militair Museum in Soest.  

Een andere kans is gelegen in opleiding en loopbaanbegeleiding, vervolgde Akkerman. “Dat lijkt me een natuurlijke rol voor uitzenders. Gelukkig pakken veel bedrijven dat ook op, bijvoorbeeld door een opleidingsbedrijf over te nemen of ermee samen te werken. Banen veranderen en dan is opleiden dé manier om mensen langer bij je te houden. Ook hierbij geldt dat als jouw bedrijf voldoende geautomatiseerd is er ruimte ontstaat voor loopbaanbegeleiding of strategisch personeelsadvies, wat ik ook als een kans voor flexbedrijven beschouw. Je zou zelfs het hele HRM van een klant kunnen overnemen.”

Ook digitalisering vormt volgens Akkerman een belangrijke kans. Hierdoor kunnen flexbedrijven hun toegevoegde waarde vergroten en door sneller te werken concurrerend blijven met online platformen, zo betoogde hij.

Kijk hier alle foto’s van het Big Event van RecruitNow.

Groeiverwachting voor de flexbranche

Er is werk aan de winkel voor bedrijven in de flexbranche om groei te realiseren, concludeerde Akkerman. “Het is momenteel heel lastig om voorspellingen te doen, maar de volumegroei zal in 2022 en 2023 lager liggen dan de 6,3 procent die de flexbranche als geheel in 2021 realiseerde. Onze economen verwachten een groei van 4 procent in 2023, tegenover een groei van 3 procent over 2022.”

Tijdens de coronaperiode was er een sterke daling van de omzet, daarna veerde het weer op, zo liet Akkerman zien aan de hand van grafieken. De economen van de ING verwachten dat de omzet van de flexbranche eind 2023 echter nog niet op het niveau van voor de coronaperiode ligt. Maar het positieve nieuws is dat er altijd behoefte blijft bestaan aan interne en externe flexibiliteit, aldus Akkerman. “Bedrijven willen en moeten wendbaar blijven.”

Dit artikel is gesponsord door RecruitNow. Kijk hier alle foto’s van het Big Event

Over Auteur

Reageer