Minister wil certificeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren

0

Om misstanden met arbeidsmigranten zo snel mogelijk aan te pakken maakt het kabinet haast met de invoering van een verplicht certificeringsstelsel. Dit betekent concreet dat uitzenders en detacheerders er verstandig aan doen al in de zomer van 2024 aan de criteria voor het verkrijgen van het certificaat te voldoen.

Dat schrijft minister Karien van Gennip (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Arbeidsmigranten

Van Gennip schrijft in deze brief dat het kabinet de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) – waaronder verplichte certificering voor uitzendbureaus – met ‘grote urgentie’ uitvoert. ‘Dat is hard nodig’, stelt de minister, ‘want ook vandaag werken er helaas nog te veel arbeidsmigranten in Nederland onder omstandigheden die ons land onwaardig zijn’.

Reikwijdte veel groter

Het kabinet wil dus haast maken de invoering van het certificeringsstelsel vanwege de misstanden met arbeidsmigranten bij uitzendbureaus. Maar de reikwijdte van de certificering gaat veel verder.
De certificeringsplicht gaat namelijk gelden voor alle ondernemingen die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen als bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De reikwijdte is dus veel groter dan alleen de uitzendbureaus die arbeidsmigranten bemiddelen. De certificeringsplicht komt er voor alle uitzenders. En voor alle detacheerders, omdat detachering door de driehoeksarbeidsrelatie opdrachtgever-werknemer-werkgever ook onder Waadi valt.

De planning voor het invoeren van het certificeringsstelsel is als volgt:

  • voorjaar 2023: wetsvoorstel certificeringsplicht naar Tweede Kamer
  • 2023: Arbeidsinpectie uitgebreid om certificeringsplicht te handhaven
  • begin 2024; in werking treden certificeringsstelsel (na instemming Eerste Kamer), waarna het normenkader formeel kan worden vastgesteld
  • zomer 2024: nieuw op te richten organisatie (Certificerende Instelling) voor het uitgeven van certificaten operationeel
  • augustus 2024 (bij voorkeur vóór 1 augustus): alle flexbedrijven (uitzendbureaus en detacheerders) die onder de WAADI vallen kunnen certificaat aanvragen
  • 1 januari 2025: handhaving certificeringsplicht door Arbeidsinspectie; uitzendbureaus en detacheerders die zonder certificaat arbeidskrachten ter beschikking stellen worden beboet. Ook inleners die zakendoen met niet-gecertificeerde uitleners kunnen beboet worden

Ingroeimodel (overgangsrecht)

Omdat het kabinet het certificeringsstelsel zo snel mogelijk wil invoeren worden alle uitleners gestimuleerd om vóór 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Uitzenders en detacheerders die dat doen vallen onder het overgangsrecht. Dat overgangsrecht houdt in dat uitleners die uiterlijk vóór 1 augustus 2024 een certificaat hebben aangevraagd, maar waarover de CI nog geen besluit heeft genomen op 1 januari 2025, in de overgangssituatie kunnen blijven uitlenen tot de CI een besluit heeft genomen.

Lees ook: Kabinet wil verplichte certificering uitzenders vanaf 2025

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer