Dit zijn 8 bewezen voordelen van investeren in scholing

0

De opbrengsten van scholing zijn vele malen hoger dan de kosten. In dit artikel een overzicht van acht wetenschappelijk bewezen voordelen van het opleiden van medewerkers.

De kosten van opleiden zijn vele malen lager dan de opbrengsten. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat exameninstituut SEU vorig jaar heeft laten verrichten door het ROI-instituut. De onderzoekers berekenden op basis van een conservatieve schatting de ROI van (het opleiden voor) het SEU-diploma. De opleidingskosten blijken vele malen lager dan de baten. De onderzoekers komen op een ROI uit van maar liefst 124 procent.

Dit is één voorbeeld van een positieve return on investment op opleiding en training. Het opleiden en trainen van medewerkers heeft vele voordelen. Soms zijn die voordelen voor de hand liggend. Soms zijn ze ronduit verrassend. In dit artikel een overzicht van acht voordelen van het opleiden van medewerkers die wetenschappelijk ondersteund worden.

1. Formele scholing bevordert informeel leren

In zijn afscheidsrede als hoogleraar Bedrijfs- en Beroepsscholing en Arbeidsmarkt geeft prof.dr. Andries de Grip aan dat formele scholing informeel leren bevordert. Voor 39 procent van de werkenden is het volgen van een cursus of training een stimulans om meer te leren op het werk. Zij leren door samenwerking met collega’s en door problemen die ze op je werk tegenkomen op te lossen. Je hebt dan dus als het ware een dubbel leereffect. Eerst heb je een training of opleiding gevolgd en daardoor leer je meer en sneller op je werk.

2. Kennis overdragen aan collega’s

Medewerkers die een training of cursus hebben gevolgd dragen de kennis die ze hebben opgedaan over aan hun collega’s. Dat geldt voor circa de helft (46 procent) van de deelnemers aan een cursus of training. Niet alleen degene die een opleiding of training heeft gevolgd leert dus iets. Ook de collega’s profiteren mee.

In zijn afscheidsrede illustreert De Grip dit met een eigen onderzoeksresultaat. Uit een experiment dat hij deed bleek dat als de helft van een team de training had gevolgd, de productiviteit van teamgenoten die de training nog niet hadden gevolgd, met 2,5 procent toenam.

3. Leren van vakgenoten

Vooral hoogopgeleiden leren veel van vakgenoten op bijvoorbeeld congressen, workshops en conferenties. Jaarlijks bezoekt 57 procent van de hoogopgeleiden één of meerdere workshops en/of conferenties. Middelbaar opgeleiden (34 procent) en praktisch-opgeleiden (15 procent) doen dit veel minder vaak.

Netwerken is dus een goede manier om up-to-date te blijven. Maar ook opleidingen en trainingen zelf zorgen voor een versnelling van kennisoverdracht. Doordat ervaringen en problemen worden gedeeld en deelnemers met elkaar sparren. Dit zorgt voor een versnelling van de kennistransfer, aldus De Grip.

4. Later met pensioen

Onderzoek van De Grip, Fouarge, Montizaan en Schreurs (2020) laat zien dat deelname aan trainingen ertoe leidt dat mensen op latere leeftijd met pensioen willen gaan. Alleen al het feit dat als medewerkers weten dat hun werkgever wil investeren in hun duurzame inzetbaarheid middels scholing, zorgt voor dit effect. Nu er steeds vaker naar ouderen en gepensioneerden wordt gekeken als onbenut arbeidspotentieel, is dit een welkome (en verrassende) uitkomst.

5. Scholing zorgt voor hogere productiviteit

Talloze onderzoeken wijzen uit dat de productiviteit van medewerkers die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken beter presteren. In het rapport The Value of Training van IBM wordt een stijging van de productiviteit met 10 procent gerapporteerd. Overigens, ook de in het rapport genoemde 22 procent snellere introductie van nieuwe producten is indrukwekkend.

Uit een veldexperiment van De Grip & Sauermann (2012) blijkt dat scholing en een stijging van de productiviteit samenhangen (causaal verband). Medewerkers van een callcenter volgden een week lang een training die gericht was op het sneller kunnen begrijpen van de vraag de klant. De productiviteit van die callcenter-medewerkers bleek daarna met liefst 10 procent te stijgen.

6. Medewerkers verzuimen minder

Tinka van Vuuren, Jol Stoffers en Vera Lancée deden langjarig onderzoek naar het effect van opleiding en training op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het onderzoek toont aan dat niet-reguliere (private) opleidingen en trainingen een positief effect hebben op de vitaliteit (energie) en het werkvermogen (verzuim). Hoe meer niet-reguliere opleidingen en trainingen medewerkers hebben gevolgd gedurende een jaar, hoe meer energie (gemeten op teamniveau) en hoe minder het verzuim in het halfjaar daarna.

De Grip haalt in zijn afscheidsrede in dit verband onderzoek van Gommans cs. (2017) aan. Hij constateert dat 45-plussers die tekortschietende competenties hebben een grotere herstelbehoefte hebben aan het einde van hun werkdag. Met andere woorden, zij zijn niet voldoende opgeleid en getraind om hun werk goed uit te voeren en dat tast hun vitaliteit aan.

7. Beperken van verloop

Aandacht voor de loopbaanontwikkeling van professionals is cruciaal voor het behouden van medewerkers. Organisaties die geen oog hebben voor de ontwikkelbehoeften van medewerkers verliezen waardevolle medewerkers. Zo blijkt uit het onderzoek Global Talent Trends 2020 van LinkedIn dat organisaties met actieve carrière-managementprogramma’s een 41 procent hogere retentie hebben dan organisaties die dit niet hebben. IBM constateert in het rapport The Value of Training dat medewerkers die geen ontwikkelkansen krijgen weinig mogelijkheden zien om hun carrièredoelen te behalen. Zij zijn volgens de onderzoekers 12 keer vaker geneigd om over te stappen naar een andere werkgever.

8. Een aantrekkelijkere werkgever

Werkgevers die aangeven dat ze investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers zijn aantrekkelijkere werkgevers. Zeker de nieuwste generatie die de arbeidsmarkt betreedt, is gecharmeerd van de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en ontplooien. In een onderzoek van recruitmentbureau Robert Walters gaf 68 procent van de ondervraagde millennials aan dat een duidelijk groeipad een zeer belangrijke factor is bij het betrokken houden van hen.

Ook huidige medewerkers die tevreden zijn over de trainings- en opleidingsmogelijkheden zijn meer betrokken bij de organisatie. Zij bevelen hun werkgever aan bij anderen. Gemiddeld doet 25 procent van de werknemers in Nederland dat. Maar bij organisaties met betrokken medewerkers is dat maar liefst 75 procent, zo blijkt uit onderzoek van Integron.

Conclusie

Learning & development is belangrijk om het beste uit medewerkers te halen. En dat is niet alleen goed voor die medewerkers zelf. Daar profiteert de hele organisatie van. Medewerkers vinden het fijn als er geïnvesteerd wordt in hun ontwikkeling. De organisatie De organisatie krijgt daar medewerkers voor terug die ‘arbeidsmarktproof’, productief, innovatief en vitaal zijn.

Flexmarkt themanummer opleiden

Download het digimagazine van Flexmarkt met als thema Opleiding & Ontwikkeling. De artikelen in dit thema-nummer gaan over actuele onderwerpen als:

    • Waarom zakken de SEU-slagingspercentages en wat kun je eraan doen?
    • 8 bewezen opbrengsten van opleiden & trainen
    • Pionieren met zij-instromers
    • Huiswerk voor ABU-leden; hoe de ABU leden toetst op hun interne opleidingsbeleid

 

Flexmarkt digimagazine Opleidingen, novembe

Over Auteur

Reageer