Deze AI-toepassingen zet je als slim flexbedrijf nu al in

0

Wat je als flexbedrijf met Artificial Intelligence (AI) kunt doen, moet je doen. Dan ben je de concurrentie voor en blijf je futureproof. De basis is dat je al jouw data goed op orde hebt. Pas dan kun je je echt onderscheiden in waar het uiteindelijk om draait: menselijk contact.

Uitzendorganisaties zettten AI al in, maar dan veelal voor kleine deelprocessen. Denk bijvoorbeeld aan matchingstechnologie of het gebruik van zoekfunctionaliteiten. Nu AI meer zichtbaar wordt zie je dat veranderen; flexbedrijven zijn bang de boot te missen en beseffen dat ze ‘er iets mee moeten’. En dan is er nog de komst van de Europese AI-verordening, die voorschrijft dat bedrijven transparant moeten zijn richting kandidaat en opdrachtgever over de inzet van AI.

Focus je alleen op de inzet van AI voor een deelproces, dan beheers je niet de hele flow

Meer slimme toepassingen

Bij de inzet van AI wordt meestal gedacht aan recruitment (matching). Maar ook hier worden lang niet alle toepassingsmogelijkheden goed benut. Er zijn nog altijd heel veel mismatches, bijvoorbeeld omdat de recruiter niet in staat is de eigenexpert schappen en competenties van kandidaten goed in te schatten en te verwoorden.

Dat geldt ook voor vacatureteksten. De teksten die AI produceert zijn al veel beter dan die van de meeste recruiters (die deze veelal kopiëren). En die AI-teksten worden exponentieel beter. Recruiters zijn dan veel minder tijd kwijt met het schrijven van vacatureteksten, zodat zij zich meer kunnen focussen op waar het om gaat: menselijk contact met opdrachtgevers en kandidaten.

De mogelijkheden van AI gaan veel verder dan betere, snellere matching. Denk bijvoorbeeld aan de voorspellende waarde voor salarissen; op basis van grote hoeveelheden data in de backoffice kan AI aangeven welk salaris iemand zou moeten krijgen.

En waar de sector nu druk bezig is met dashboards, kun je in plaats daarvan ook via AI communiceren met je eigen data, bijvoorbeeld via de AI-tool Einstein op het platform Salesforce. Vragen stellen in de prompt als ‘welke trends zie jij in ..?’ of ‘wat valt op bij de binnenkomende kandidaten?’ – vergelijkbaar met ChatGPT.

Dan wordt het interessant en kun je versnellen. Als je AI zo handig weet in te zetten kun je echt diversificeren en je onderscheiden van de concurrentie.

AI als basis voor een futureproof flexbedrijf
Maikel Neelen, co-founder van Tigris

 

Complexere wet- en regelgeving: AI maakt het gemakkelijk

Er komt steeds meer wet- en regelgeving voor de flexbranche. De flexbranche is heel kennisintensief als het gaat om bijvoorbeeld verloning. AI kan het goed toepassen hiervan eenvoudiger maken. Bijvoorbeeld: gooi de Europese detacheringsrichtlijn in ChatGPT met de vraag wat betekent dit voor Hongaarse werknemers volgend jaar in Nederland? Of geef een CAO en/of het Handboek Loonheffingen in met beschrijving van jouw casus om erachter te komen hoe je een uitzendkracht moet verlonen. In plaats van hyperspecialisten is de toekomstige medewerker van een flexbedrijf dan ook meer iemand die basiskennis heeft om de juiste vragen te stellen en sterk analytisch denkvermogen en sociale intelligentie heeft om de uitkomsten goed te interpreteren. Want het blijft mensenwerk.

AI als basis voor een futureproof flexbedrijf
Willem Clements, co-founder van Tigris

Totale plaatje

Om AI goed in te zetten is inzicht in al jouw data vereist – van matching, sollicitatie, onboarding, facturatie en verloning. Focus je alleen op de inzet van AI voor een deelproces zoals recruitment, dan beheers je niet de hele flow. Dan heb je bijvoorbeeld geen real-time inzicht in wat een kandidaat oplevert, omdat verouderde backofficesystemen dat niet kunnen bieden. Vandaar dat het logischer is om voor één geïntegreerd systeem te kiezen. Misschien dat de oplossingen voor deelprocessen op zich goed zijn, maar als je dat niet integraal aanpakt, kun je als flexbedrijf niet de stappen nemen om futureproof te zijn. Dan loop je al snel achter. En dat is precies waar bedrijven nu tegenaan lopen.

Het gebruik van één integraal platform zorgt niet alleen voor minder verspilling (van tijd en geld), maar vergroot ook de beleving bij opdrachtgevers en kandidaten (candidate journey). Het is de basis voor goede communicatie. Je wilt de totale dataset goed benutten om je kandidaat en opdrachtgever tijdig te voorzien
van de juiste informatie.

Om met kandidaten en klanten persoonlijk, geautomatiseerd te communiceren heb je AI nodig. Zeker door de trend naar ‘kandidatencommunicatie’ via WhatsApp; de sollicitatie, het loonstrookje, groepschats. Die kanalen worden steeds belangrijker. Je wilt niet dat die kandidaat verschillende apps moet gebruiken omdat jouw interne systemen (front- en backoffice) niet op elkaar zijn afgestemd.

Goede AI-toepassing is meer dan een geautomatiseerd berichtje sturen. Het gaat om een echt integrale, persoonlijke benadering. De techniek wordt steeds complexer, maar voor de uitzender, kandidaat en opdrachtgever maakt AI het juist eenvoudiger.

AI als basis voor een futureproof flexbedrijf
Albert Peekstok, co-founder van Tigris

Persoonlijker

Het is aan de uitzendorganisatie om de juiste keuze in technologie te maken. Het is wel raadzaam om mee te liften met de grotere tech-partijen die dit al ontwikkeld hebben en weten te integreren.

Tigris is een all-in-one platform voor de flexbranche dat AI-technologie naadloos weet te integreren in het (op Salesforce gebaseerde) platform. Zo heeft Tigris een integratie gemaakt tussen Salesforce en bijvoorbeeld Open AI; beperkte, zelfs incomplete informatie zoals de contactgegevens van een kandidaat zijn ingegeven, ChatGPT pakt de CV-gegevens eruit (werkervaring) en maakt automatisch een mooie profielbeschrijving die (geautomatiseerd) als voorstelprofiel naar een opdrachtgever gaat.

Dat past helemaal in de Tigris-filosofie. Er zijn veel front- en backofficepartijen op de markt. En er zijn bedrijven die beide aanbieden, maar het blijven verschillende werelden. Tigris heeft er zeven jaar geleden al gekozen voor één geïntegreerde benadering, één oplossing ontwikkeling waarin AI tegenwoordig is ingebouwd. Zo kan de gebruiker via Einstein door de eigen data struinen en door de samenwerking met Nmbrs (verloningssoftware) nuttige informatie uit salarisdata halen. Door de geïntegreerde technologie benut je al jouw beschikbare data en maak je de communicatie met kandidaten en opdrachtgevers sneller, beter én persoonlijker. Zo maak je het verschil als flexbedrijf.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Tigris.

 

Over Auteur

Reageer