Speciale ‘CO2-rapportage’ voor uitzendbranche

0

Het ministerie van VWS heeft samen met de ABU een speciale CO2-rapportagemethode ontwikkeld voor de uitzendbranche. De handreiking is gratis te downloaden. 

Organisaties vanaf 100 werknemers zijn per 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers. Voor een branche waarin werknemers te maken hebben met veel verschillende standplaatsen is het lastig om een sluitende administratie bij te houden voor woon-werkmobiliteit. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen met de ABU een aangepaste rapportagemethode gemaakt voor uitzend- en payrollkrachten.

Aangepaste methode

De uitzendsector houdt niet of nauwelijks de afgelegde kilometers of vervoermiddelen. Wel wordt overal geregistreerd welk bedrag aan reiskosten per tijdvak/periode aan de uitzendkracht wordt uitbetaald. Deze bedragen vormen het vertrekpunt voor een speciaal aan de branche aangepaste methode. Op basis van de administratie wordt teruggerekend naar afgelegde kilometers. Voor de verdeling naar het gebruikte vervoermiddel (auto, fiets, enz.) wordt aangesloten op gemiddelden van het CBS en dit hoeft dus niet te worden bijgehouden.

Reiskostenvergoeding is een onderdeel van de beloningsregeling van de inlener. Dit kan voor elke inlener anders zijn, afhankelijk van de geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Een standaardgetal voor de omzetting van kosten naar kilometers kan dus niet voldoen, Om hier het gemiddelde van te bepalen wordt in de aangepaste methode toegewerkt naar een gemiddeld bedrag per kilometer. Er is een 37-posten methode opgesteld die hierin voorziet.

Enkele feiten uit de handreiking

  • De inlener rapporteert niet over uitzendkrachten die via de uitzendonderneming worden ingehuurd. Daar is de uitzendonderneming verantwoordelijk voor.
  • Deze aangepaste methode is uitsluitend bedoeld voor de rapportage over de woon-werk mobiliteit van de uitzendkrachten. De werknemers die bij u vast in dienst zijn rapporteert u volgens de handreiking van het ministerie.
  • Uitzendkrachten met een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding zijn uitgezonderd. Deze zijn namelijk per direct door zowel de uitlener als de inlener opzegbaar.
  • Uitzendkrachten met afroepcontracten (nul-uren) of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand tellen voor de rapportageverplichting ook niet mee.

Download bij de ABU de handreiking Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit – special uitzendbranche

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer