Randstad en Technicom bieden MBO-certificaat

0

Randstad en Technicom zijn op 13 september gestart een nieuw opleidingstraject onder de naam Productie Pro. Het traject levert kandidaten een, door het ministerie van OC&W erkend, MBO-certificaat op waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Volgens de initiatiefnemers nodig omdat productiemedewerkers te maken krijgen met veranderende complexiteit van hun werkomgeving. Dat vraagt om andere, aantoonbare vaardigheden. MBO-certificaten zijn een oplossing voor deze vraag en de bijbehorende opleidingen zijn bedoeld om deze specifieke beroepscompetenties aan te leren. Een voorbeeld hiervan is de opleiding voor allround productiemedewerker, Productie Pro.

De eerste lichting bestaat uit 8 deelnemers die werkzaam zijn bij twee bedrijven, Lankhorst Engineered Products uit Sneek en Soprema BV uit IJlst. Half maart ronden zij de opleiding af en zijn zij bij de twee bedrijven direct breder inzetbaar met hun nieuwe vaardigheden.

Behoefte aan geschoolde medewerkers

Het traject is ontwikkeld om de grote behoefte aan geschoolde medewerkers op te vangen en kan worden gevolgd door zowel medewerkers in de industrie die nieuw instromen, als huidige medewerkers zonder (relevante) opleiding. Met het MBO-certificaat kunnen deelnemers aan de slag als productiemedewerker in nagenoeg alle voorkomende sectoren in de industrie, zoals chemie, kunststoffen, levensmiddelen, automotive, assemblage en afvalverwerking. Bij de deelnemende bedrijven in deze eerste lichting gaat het om vaste medewerkers die de opleiding gaan volgen om breder inzetbaar te zijn binnen de bedrijven.

Praktijk centraal

Randstad en Technicom hebben het traject ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bij de aanpak is niet het soort opleiding leidend, maar de vraag welke werk- of vakvaardigheden nodig zijn. Bij het behalen van het certificaat staat de beroepspraktijk centraal. De medewerker leert op de eigen werkplek door het maken van praktijkgerichte opdrachten en het toepassen van de geleerde theorie op de werkvloer. Met het certificaat in de hand is het mogelijk een erkend MBO niveau 2 diploma tot Operator-A via een verkort traject te behalen.

Vraag naar specifieke beroepsvaardigheden

Natascha van der Laan, manager Randstad Vakschool: “We zijn enorm trots dat het ons samen met Technicom is gelukt dit opleidingstraject te ontwikkelen. Het mooie van dit traject is dat het erg geschikt is voor kandidaten die geen volledige MBO-opleiding aankunnen, maar hiermee in staat worden gesteld om toch een MBO-certificaat te behalen. Hiermee dragen we bij aan het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt voor nu én in de toekomst. Bovendien komen we hiermee tegemoet aan een grote vraag in de markt naar specifieke beroepsvaardigheden. Het is mooi daar een bijdrage aan te leveren.“

Veranderende arbeidsmarkt

Daan van den Brand, beleidsadviseur SBB: “De veranderende arbeidsmarkt vraagt om de inzet van iedereen, ook van mensen die nog niet beschikken over een startkwalificatie op niveau 2. Het opleidingstraject Productie Pro zorgt voor een erkend certificaat als onderdeel van het diplomaregister. Hierdoor is deze groep beter toegerust voor de veranderende arbeidsmarkt en beschikken zij over een certificaat waar zij in de toekomst nog veel profijt van hebben. De samenwerking tussen Randstad en Technicom laat zien hoe onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk de inzetbaarheid van deze groep vergroten.”

Bron: Randstad

Lees ook: Randstad breidt aantal vakopleidingen flink uit

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer