Werknemers uit nieuwe EU-lidstaten. Wat betekent dat in praktijk?

0

Het kabinet wilde dat per 1 januari 2007 de grenzen volledig open zouden gaan
voor alle EU-inwoners. Dat is echter door de Tweede Kamer gedwarsboomd.

Werknemers uit Polen en de zeven EU-landen die sinds 1 mei 2004 lid zijn (Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië) kunnen sinds eind december wel makkelijker aan de slag in zestien sectoren , waaronder de bouw- en transportsector. 

De Tweede Kamer heeft het volledig openstellen van de grenzen tegen gehouden, omdat volgens de Kamer de huidige staatssecretaris Van Hoof van de VVD nog onvoldoende gedaan heeft om ontduiking van arbeidsvoorwaarden, illegale arbeid en problemen met huisvesting te voorkomen. Zo moet de bewindsman nog met werkgevers en vakbonden afspraken maken om verdringing van werknemers in Nederland en uitbuiting van Polen tegen te gaan. De nieuwe streefdatum van de staatssecretaris voor wel volledig open grenzen ligt vooralsnog op 1 maart. 

Tewerkstellingsvergunning
Door een besluit van demissionair staatssecretaris Van Hoof – waarvoor hij geen toestemming nodig heeft van het parlement – kunnen werkgevers in zestien sectoren inmiddels wel makkelijker Oost-Europese werknemers inschakelen. Zij moeten nog wel een tewerkstellingsvergunning  aanvragen, maar om daarvoor in aanmerking te komen, hoeven ze niet meer eerst in Nederland te zoeken naar werknemers om hun vacatures te vervullen. Op deze wijze is het werkgevers al eerder dit jaar in 23 andere sectoren makkelijker gemaakt om mensen in te huren uit de acht ‘nieuwe’ lidstaten van de Europese Unie.

Ontduiking
Om oneerlijke concurrentie te voorkomen mag de Arbeidsinspectie  ontduiking van het minimumloon direct beboeten. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst gaan nauwer samenwerken om zwart werk aan te pakken. In een aantal sectoren, zoals de uitzendbranche en het beroepsgoederenvervoer hebben de sociale partners voor handhaving van de CAO een speciale stichting opgericht. Met de vakorganisaties wil het kabinet bespreken hoe door samenwerking met de Arbeidsinspectie juist in deze hoge risicosectoren de handhaving kan worden ondersteund. Om fraude met loonbelasting en sociale premies tegen te gaan, worden afspraken gemaakt voor een goede uitwisseling van gegevens tussen de verantwoordelijke instanties in Nederland en de overige EU-landen. Ook dienen werkgevers werknemers uit de nieuwe EU-landen goed te informeren over hun CAO-rechten.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer