Eerder hersteldmelding na snel contact zieke uitzendkracht

0

Acture, private uitvoerder van de Ziektewet voor uitzendkrachten, realiseert twee keer veel hersteldmeldingen na twee dagen als publieke uitvoerder UWV. Het geheim: direct contact te leggen met ziekmelder.

Dit blijkt uit onderzoek van AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van UWV en private uitvoerder Acture. UWV en Acture zijn de directe vergelijking aangegaan en gaven hiervoor inzicht in de resultaten van hun werk.

Hersteldmeldingen
Het snel contact leggen lijkt een belangrijke verklaring voor het verschil in uitstroompercentage uit de Ziektewet tussen UWV en Acture. Private uitvoerder Acture slaagt er in om binnen twee dagen met 97 procent van de ziekmelders contact te leggen, waar UWV in dezelfde periode 85 procent van de ziekmelders weet te bereiken. Dit verklaart mogelijk het verschil tussen het aantal hersteldmeldingen na twee dagen. UWV realiseert na twee dagen een uitstroompercentage van 27,2 procent, waar Acture 51,6 procent laat zien.

Wetgeving belemmert UWV
De onderzoekers van AStri merken op dat wetgeving belemmert dat UWV sneller kan ingrijpen. Werkgevers hebben bij UWV namelijk volgens de wet vier dagen de tijd om een ziekmelding te doen. Joke Hoogendonk, directeur Sociaal Medische Zaken van UWV: ‘Uit het onderzoek blijkt dat Acture sneller contact legt met de ziekmelder, wat over het gehele ziekteverloop gunstig lijkt uit te pakken. Acture legt in contracten vast dat de ziekmelding op de eerste dag moet worden doorgegeven. UWV kan deze afspraak niet maken, omdat werkgevers volgens de wet tot vier dagen de tijd hebben om te melden dat een uitzendkracht ziek is. Dit bemoeilijkt het verzuimbeheer. Het rapport van AStri geeft ons aanleiding te onderzoeken hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om eerder een ziektemelding bij ons te doen.’


Het rapport ‘Nadere vergelijking van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten’ van onderzoeksbureau Astri is beschikbaar via www.UWV.nl/kennis en pers.acture.nl.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer