Wetenschappers kraken banenplannen kabinet

0

Banenplannen zijn in de regel amper effectief. Zo kunnen met een overheidsbijdrage van 100 miljoen euro waarschijnlijk geen 80.000 zorgmedewerkers aan een baan worden geholpen. ‘Dat is per saldo 1250 euro voor een nieuwe baan en dat is ontzettend weinig.’

Dat zegt prof. Paul Elhorst, hoogleraar regionale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een reactie op een banenplan voor de zorgsector dat gisteren is bekendgemaakt door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Voor dit banenplan voor de zorgsector legt het kabinet 100 miljoen op tafel en de werkgevers en vakbonden passen eveneens 100 miljoen euro bij. Hiermee moeten 80.000 mensen aan ander werk of scholing worden geholpen.

Banenplannen onvoldoende effect
Hoogleraar Elhorst is sceptisch over de beoogde effecten. Onder vakbroeders en in de literatuur is brede eensgezindheid dat zulke banenplannen onvoldoende effect sorteren. Het meeste geld gaat volgens hem straks op aan consultants, die subsidieplannen moeten schrijven voor bedrijven en instellingen. ‘Het levert dus wel werk en banen op, maar niet op de gewenste plekken.’

Banenverlies moeilijk verkoopbaar
Zijn collega prof. Bas van der Klaauw, hoogleraar arbeidsbeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, noemt het nieuwe sectorplan ‘als geheel raar beleid’. ‘Het ministerie van VWS bezuinigt eerst 3 miljard euro op de zorg en schrapt daarmee ruim 100.000 banen, dus per saldo 30.000 euro per arbeidsplaats aan loonkosten. En even later denkt Sociale Zaken met een overheidssubsidie van 1250 euro per arbeidsplaats nieuwe banen te scheppen.’
Toch begrijpt de hoogleraar de beweegredenen achter het activerende arbeidsmarktbeleid wel. ‘Het is politiek moeilijk verkoopbaar om na zo veel banenverlies achterover te gaan leunen.’

Zzp-constructies en nulurencontracten
Met sectorplannen voor de zorg, de kinderopvang, de bouw, voor 55-plussers en voor jongeren (Mirjam Sterk als ambassadeur jeugdwerkloosheid) wil het kabinet de arbeidsmarkt aanjagen. Dat is volgens Van der Klaauw vooralsnog vergeefse moeite. Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn 691.000 mensen werkloos. ‘Sinds de crisis zijn 1 miljoen vaste banen verdwenen. Die zijn omgezet naar zzp-constructies en nulurencontracten. En er verdwijnen op het ogenblik nog steeds meer banen dan erbij komen.’

Sectorplan uitzendkrachten
Ook voor de flexbranche is er een banenplan. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft in februari een banenplan voor de uitzendsector goedgekeurd dat werkgevers en bonden in deze branche hebben gemaakt. Met het goedkeuren van het sectorplan voor uitzendkrachten kent Asscher anderhalf miljoen euro toe, de sector legt hetzelfde bedrag bij. In het sectorplan staan afspraken over scholing van 1100 flexkrachten en omscholing van 250 flexkrachten voor de technieksector.

ANP/Redactie Flexmarkt

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer