Hoger minimumjeugdloon leidt tot banenverlies

0

Een fors hoger wettelijk minimumjeugdloon zal leiden tot sterke vermindering van werkgelegenheid voor jongeren. Duizenden banen zouden dan verdwijnen.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Een forse verhoging kan leiden tot hogere jeugdwerkloosheid en ervoor zorgen dat jongeren hun opleiding opgeven. Een beperkte verhoging heeft bijna geen gevolgen. De werkgelegenheid van jongeren daalt met maximaal 0,4 procent als het minimumjeugdloon met 1 procent wordt verhoogd. Vooral banen van minder dan twaalf uur per week zouden verloren gaan. Het CPB daarbij wel dat de onzekerheid over de effecten groot is.

Werkgelegenheidsverlies
Afschaffing van het wettelijk minimumjeugdloon voor 21‐ en 22‐jarigen leidt volgens het CPB tot een verlaging van de werkgelegenheid voor deze groep met circa 5%, ofwel 15.000 personen.

Het werkgelegenheidsverlies voor 15‐ t/m 20‐jarigen na een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon varieert van 1 % tot 20% van de betreffende beroepsbevolking, oftewel van 5.000 tot 120.000 personen.

Afschaffen minimumjeugdloon
Vakbonden voeren campagne voor het afschaffen van het minimumjeugdloon, dat lager ligt dan het loon voor volwassenen. Vorige maand werd bekend dat in de nieuwe cao voor de sportsector de jeugdlonen worden afgeschaft. Jongeren in deze branche zullen voortaan als volwassenen worden beloond.

Kamer: hoger loon voor jongeren
De Tweede Kamer vroeg minister Asscher vorig jaar september met een plan te komen voor een hoger loon voor jongeren. Later dit jaar komt Asscher met een standpunt. Ook de SER buigt zich nog over het wettelijk minimumjeugdloon.

Bronnen: ANP/CPB

Lees ook: Minimumloon per 1 januari 2016

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer