Zzp-organisaties willen duidelijkheid over wet DBA

0

Zzp-organisaties willen meer duidelijkheid over de uitvoering van de wet DBA. Ook moet volgens hen worden voorkomen dat de onzekerheid in de markt ertoe leidt dat het inschakelen van intermediairs de norm wordt.

Dat stellen belangenorganisaties ZZP Nederland, PZO ZZP, FNV Zelfstandigen en Zelfstandigen Bouw in een brief aan de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer buigt zich vandaag over het wetsvoorstel DBA die de VAR moet gaan vervangen.

De belangenorganisaties stellen in de brief dat er meer nodig is dan de wet DBA om schijnconstructies effectief te bestrijden. Zij ondersteunen het doel van het kabinet om schijnconstructies aan te pakken, maar zien ook dat de uitwerking naar modelcontracten te veel onduidelijkheid met zich meebrengt.

Uitvoeringsrisico’s zzp’er
Op het argument van Wiebes dat het alternatief voor het ‘VAR-beschikkingscircus’ mede afkomstig is van de belangenorganisatie zelf, stellen de zzp-organisaties dat zij weliswaar de brede achtgerliggende doelstelling hebben ondersteund, maar dat zij altijd hebben aangegeven dat de wijze van implementatie het uiteindelijke succes bepaalt. En juist bij die implementatie door Wiebes stellen de zzp-organisatie vraagtekens. De uitvoeringsrisico’s moeten volgens hen helder in kaart worden gebracht, waarbij meer duidelijkheid moet komen over de rechtspositie van zelfstandige ondernemers en (het onderscheid met) ‘onvrijwillige schijnzelfstandigen’.

Intermediairs
In de brief stellen de belangenorganisatie dat de komst van de wet DBA op dit moment zo veel onzekerheid met zich meebrengt dat opdrachtgevers vaker een intermediair inschakelen ‘waarbij de tussenschakel geen enkele andere toegevoegde waarde heeft dan de veronderstelde risico’s vermijden’. Volgens de belangenorganisatie mogen tussenschakels niet ‘de norm worden’. Dit zou namelijk ’ten koste gaan van de onderhandelingspositie en het tarief van de zzp’er en het aantal schijnconstructies niet doen afnemen’.

Onrust zzp’ers en opdrachtgevers
Uit onderzoek van ZZP Facts blijkt ook dat onder zzp’ers onrust bestaat over de wet DBA. Die onrust zou mede komen doordat wordt gevreesd dat opdrachtgevers het niet langer zouden aandurven om zzp’ers rechtstreeks in te huren. Gert-Jan Schellingerhout, algemeen directeur van HeadFirst, één van de initiatiefnemers van ZP Facts: ‘Wij zien die beweging bij opdrachtgevers ook. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, er komt nogal wat op de bedrijven af. Organisaties hebben in steeds grotere mate de wens gebruik te maken van de kennis en kunde die bij zelfstandig professionals aanwezig is, maar willen daarbij wel alle risico’s buiten de deur houden. Zeker het risico op naheffing van sociale lasten.’


Bron: ZZP Nederland/ ZP Facts

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer