Identificatieplicht en vreemdelingen

0

Jeanette is sinds kort als aankomend intercedente werkzaam bij
uitzendbureau Flexi-bel. Het bureau heeft een advertentie geplaatst en krijgt
veel reacties van mensen uit het buitenland. 

Jeanette heeft net geleerd dat ze in het kader van de Wet op de Identificatieplicht veel zaken moet controleren. Ook weet ze dat niet iedere vreemdeling zomaar in Nederland mag werken. Eigenlijk vindt Jeanette het allemaal behoorlijk verwarrend. Daarom vraagt ze haar vestigingsmanager om hulp.

Die geeft aan dat er door deze twee wetten inderdaad gemakkelijk verwarring kan ontstaan en vertelt Jeannette het volgende: er spelen twee zaken door elkaar, te weten geldige identiteitsbewijzen volgens de Wet op de identificatieplicht (Wid) en de beoordeling van gerechtigheid tot arbeid volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Een Nederlands rijbewijs en een Europees rijbewijs (geldig, met daarop een pasfoto en waarbij de houder woonachtig is in Nederland) is op de werkplek een geldig ID-bewijs voor personen met de Nederlandse nationaliteit of met een nationaliteit van een van de EU-lidstaten. Wanneer dit document wordt getoond aan controlerende instanties op de werkplek, dan heeft de betrokkene voldaan aan de wettelijke toonplicht en kan hij niet geverbaliseerd worden voor artikel 447e van het Wetboek van Strafrecht. Het rijbewijs staat namelijk in artikel 1, lid 1, sub 4 Wid als geldig identiteitsbewijs vermeld.

In relatie tot de beoordeling van de gerechtigheid tot arbeid kunnen er echter arbeidsbeperkingen zijn. Deze zijn niet waar te nemen op een rijbewijs en wel om twee redenen: de nationaliteit staat er niet op en er staan geen opmerkingen in relatie tot de arbeid op. Denk bijvoorbeeld aan de nieuw toegetreden EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië. Die zijn wel lid van de EU, maar kennen voor arbeid in loondienst arbeidsbeperkende voorwaarden. Om dit te kunnen beoordelen, zal in aanvulling op het rijbewijs aanvullende informatie geleverd moeten worden. Dit kan alleen via een paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst, waarin een aanmeldsticker van de IND is geplakt, of een Nederlandse verblijfsvergunning.

Voor de Arbeidsinspectie zijn rijbewijzen daarom in de regel op werkplekken uitgesloten en dat geldt zeker voor personen met een nationaliteit van buiten de EU. Bij aanvang van arbeid, bij ter beschikking stellen van arbeid of bij aanneming van werk is dit in de Wav expliciet terug te vinden. De Wav staat alleen geldige ID-bewijzen toe, die vermeld staan in artikel 1, lid 1, sub 1 t/m 3 Wid. Het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan leiden tot een boete voor de vreemdeling (artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht) en voor de werkgever tot een medewerkingsverplichting (nieuwe bepaling in de Wav sinds januari 2007!).

Jeanette is blij met deze heldere uiteenzetting en kan met deze kennis de juiste actie ondernemen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer