Uitzendbureau kan wél erkend leerbedrijf zijn

0

In aantal recente gerechtelijke uitspraken wordt door drie rechtbanken gesteld dat uitzendbureaus erkend kunnen zijn als leerbedrijf voor BBL-opleidingen, ook al vindt het praktijkleren niet op locatie van het uitzendbureau zelf plaats.

Deze uitspraken zijn gedaan door een drietal rechtbanken naar aanleiding van een aantal procedures die Education Works BV in Boxtel samen met een aantal van haar klanten heeft gevoerd. Het ging hierbij om de, in de ogen van Education Works, onterechte intrekking van erkenningen door diverse kenniscentra.

Leerbedrijf
Door deze uitspraken komt er een eind aan de misvattingen over het erkennen van uitzendbureaus als leerbedrijf. De kenniscentra stelden afgelopen jaar, nadat zij de uitzendbureaus in de voorgaande jaren hadden erkend als leerbedrijf en de bureaus inmiddels volop bezig waren met het opleiden van deelnemers, dat een erkenning als leerbedrijf alleen maar mogelijk is als de werkzaamheden ook daadwerkelijk op het leerbedrijf (i.c. het uitzendbureau) plaatsvinden. In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs staat echter dat het bedrijf dat de begeleiding van de leerling in de praktijk verzorgt, een erkend leerbedrijf  dient te zijn.

De drie rechtbanken hebben afzonderlijk van elkaar geoordeeld dat het inderdaad niet gaat om de locatie waar de deelnemer begeleid wordt, maar om het bedrijf of de organisatie die de begeleiding van de deelnemer verzorgt, ongeacht op welke locatie dat gedaan wordt.
Als een uitzendbureau daadwerkelijk de begeleiding van de leerlingen verzorgt, dan moet het uitzendbureau het erkende leerbedrijf zijn en blijven en zijn de intrekkingen van de erkenningen van deze bureaus onterecht, zo oordeelden de rechtbanken. De intrekkingen moeten daarom teniet gedaan worden.

Subsidieregeling Praktijkleren
‘Deze uitspraken hebben een grote positieve impact op de uitzendsector’, aldus Gerlof Roubos, één van de directeuren van Education Works. ‘Door deze uitspraken kunnen uitzendbureaus hun taak als opleider ook als het gaat om erkende MBO-opleidingen weer ten volle uitoefenen.’
‘Uitzendbureaus die hun uitzendkrachten daadwerkelijk begeleiden op de werkvloer, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsmigranten of uitzendkrachten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen hierdoor ook weer gebruik maken de Subsidieregeling Praktijkleren‘, geeft Anneke Miedema, eveneens directeur van Education Works, aan.
Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de uren die door een erkend leerbedrijf besteed worden aan praktijkbegeleiding bij MBO-opleidingen en vervangt vanaf 1 januari jongstleden de WVA.

Bron: Education Works

 

Lees ook: Education Works erkend opleider voor arbeidsmigranten

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer