Wel of niet een intermediair inschakelen om zzp’er te vinden

0

De ABU heeft onderzoeksbureau Raphaels onderzoek laten doen naar de redenen voor opdrachtgevers om intermediairs in te schakelen voor het vinden van een zzp’ers of interim professional (IP). En dat levert voor intermediairs belangrijke uitkomsten op.

De 10 belangrijkste redenen om een intermediair in te schakelen voor het vinden van een zzp’er  of IP zijn (in volgorde van belangrijkheid):

 1. Juiste kandidaat vinden (expertise)
 2. Specialistische kandidaat vinden
 3. Snel kandidaten kunnen leveren
 4. Groot netwerk van kandidaten
 5. Flexibele arbeidscontracten kunnen bieden
 6. Persoonlijk contact
 7. Vast contactpersoon
 8. Kennis en expertise over wetgeving
 9. Administratieve ontzorging
 10. Loonbetaling
 11. Werkgeversrisico’s uitbesteden

Hierbij zijn er wel verschillende tussen bedrijven. Kleinere bedrijven (<50 medewerkers) vinden het kunnen bieden van flexcontracten (positie 2) en loonbetaling (positie 3) vooral belangrijk. Middelgrote bedrijven (250 < 1000 medewerkers) schakelen intermediairs graag in vanwege hun kennis en expertise over wetgeving (positie 2). Voor heel bedrijven (>1.000 medewerkers) is het belangrijk dat intermediairs over een groot netwerk beschikken (positie 2).

Indirect marketing/PR-kanaal

Wat opvalt is dat de meeste opdrachtgevers de intermediair inschakelt om niet zelf te investeren in het werkgeversmerk; 69% van de opdrachtgevers stelt ‘door de intermediair hoef ik geen marketing voor nieuwe kandidaten te doen’. De intermediair fungeert dan als indirect marketing/PR-kanaal.

Barrières bij inzetten intermediair

De vijf belangrijkste barrières voor opdrachtgevers bij het inzetten van een intermediair zijn:

 1. het levert niet altijd direct wat op, terwijl er wel veel tijd in wordt gestoken
 2. niet verzekerd van een goede kandidaat
 3. intermediair begrijpt de werkcultuur niet altijd
 4. niet altijd de kosten waard
 5. te commerciële houding van de intermediair

Do’s & dont’s intermediairs

Uit het onderzoek komt ook een advies aan intermediairs van opdrachtgevers. Zo zijn er de volgende do’s & dont’s:

Wel doen:

 • Essentiële randvoorwaarden opdrachtgever checken bij kandidaten
 • Kennis van cultuur bij opdrachtgever
 • de juiste vragen stellen, doorvragen en/of advies geven
 • ontwikkelingsprogramma’s aanbieden aan IP
 • investeren in (persoonlijke) relatie; kom ook eens langs als er niet direct een vraag is
 • transparant(er) zijn over kosten

Meer advies van de intermediair over aan te nemen profiel wordt doro ruim de helft van de opdrachtgevers (52%) gewaardeerd. en 61% wil (heel) graag dat de intermediair meedenkt bij wat voor type kandidaten bij de organisatie kunnen passen. Opvallend is dat slechts 7% van de opdrachtgevers vindt dat de intermediair dit nu
al goed doet.

Niet doen:

 • te opdringerig, ‘stalken’
 • communicatie richting kandidaat en/of opdrachtgever niet goed laten verlopen
 • eisen stellen
 • (gratis) training (weg)geven aan kandidaten
  (gevoelsmatig betalen de opdrachtgevers daarvoor)
 • consultant te veel laten switchen, zonder goede overdracht
 • loon, van kandidaten, bewust te hoog insteken

Imagoprobleem intermediairs

Want er is ook wel een imagoprobleem bij intermediairs. Zo stelt bijna driekwart (74%) dat het commercieel belang te vaak vooropstaat bij intermediairs. Het beeld bestaat dat dat de intermediair er vooral op uit is een kandidaat te plaatsen om een fee te ontvangen, in plaats van de juiste kandidaat voor de opdrachtgever vinden.

Groot bedrijf, meer zzp’ers en IP’ers

Nog een paar bevindingen uit dit onderzoek. Bij ruim de helft van de vacatures (53%) wordt volgens het onderzoek een intermediair ingeschakeld. En hoe groter het bedrijf, hoe groter de vraag naar zzp’ers en IP’ers. Bedrijven werken gemiddeld met vijf intermediairs.
Grote bedrijven (+ 1.000 medewerkers) werken het liefst met gespecialiseerde intermediairs in plaats van generieke intermediairs. Dit komt doordat de meeste bedrijven op zoek zijn naar ICT’ers en/of engineers, waarvoor specialistische expertise nodig is die vaker ontbreekt op de eigen recruitmentafdeling.

Bron: ABU

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer