Detacheerders hoeven Borstlap niet te vrezen, uitzenders wel

1

Geruststellende woorden voor detacheerders in de flexdiscussie. ‘De detacheerder is een werkgever, geen flexleverancier”, stelt Johan Zwemmer (Commissie Borstlap). Maar dat geldt niet voor uitzenders, zegt Gijs van Dijk (PvdA): “Het is nu een wild west. Daarin willen we de komende tijd veel verbieden of veranderen. Detacheerders kunnen dus beter wegblijven bij uitzenden.”

Zwemmer en Van Dijk deden hun uitspraken afgelopen maandag tijdens de themabijeenkomst ‘Dialoog over detacheren’ in Den Haag, georganiseerd door de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

Een beknopte versie van het artikel dat hierover vandaag op ZiPconomy verscheen.

Op welke rijbaan hoort detacheren?

De Commissie Borstlap stelt voor het aantal contractvormen op de arbeidsmarkt te beperken tot ‘3 rijbanen’; iemand is werknemer (1e rijbaan), zelfstandige (2e rijbaan) of uitzendkracht (3e rijbaan).
Voor detacheerders was het tot nu toe onduidelijk in welke rijbaan zij thuishoren. Maikel Pals, voorzitter van de VvDN legt uit waar de pijn zit. “Voor de wet zijn wij uitzenders (en vallen wij onder de WAADI), maar dat zijn wij natuurlijk niet. In de verengde discussie over flex gaat het over ziek en piek voor uitzenden – en dat doen wij nou juist niet.
Pals had dan ook forse kritiek op Borstlap. “Als er één bedrijfstak is waar de nieuwe waarden van Borstlap – zekerheid aan werknemers en investeren in hun ontwikkeling – al sinds jaar en dag centraal staan, is dat de detacheringsbranche. Het is mooi dat ze detacheren als blauwdruk nemen, maar in de uitwerking zien wij detachering nergens terug. Alsof wij geen duurzame werkgevers zijn.”

Lees ook: ‘Detachering onterecht in verdomhoekje gezet door Borstlap’

Inhuur expertise

De VvDN-voorzitter pleitte daarom onlangs voor ‘een eigen rijstrook’ voor detacheren. Maar dat is volgens Zwemmer helemaal niet nodig. “Als de detacheerder echt toegevoegde waarde levert met zijn expertise is hij een ‘gewone’ werkgever en hoort hij thuis in rijbaan één.” In de toelichting stelt Zwemmer dat het bij detachering dan wel in de kern moet gaan om het voorzien in een behoefte (inhuur expertise) die een opdrachtgever zelf niet kan vervullen. Bijvoorbeeld: de gedetacheerde die bij Philips werkt staat op loonlijst van Brunel (die als ‘gewone’ werkgever op rijbaan één thuishoort). Brunel als detacheerder levert een dienst (expertise) die Philips niet zelf in huis heeft. Dus de detacheerder moet niet alleen maar mensen leveren maar echt die toegevoegde waarde bieden.

Wildgroei flex

Als het aan Zwemmer ligt hebben detacheerders in dat geval niets te vrezen als de aanbevelingen van Borstlap door de politiek worden overgenomen. Maar dat ligt anders voor andere flexvormen. “Binnen de flexsector is een vertroebeling van specialismen, met in de periferie allerlei contractvormen, waarbij mensen wel bij een bedrijf werken maar daar niet in dienst zijn. Dat heeft geleid tot een wildgroei in atypische arbeidsrelaties.”

Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA), die eveneens deelnam aan de discussie, onderschrijft de visie van Zwemmer. “Er is een wirwar aan flexcontracten, gestuurd op (lagere) kosten. Er is een race naar de bodem gaande. Daar wil Borstlap een eind aan maken. En dat is goed. We moeten terug naar hoofdbanen; flex is mogelijk, maar wel binnen de rijbanen.”
Dat geldt ook voor haar collega Gijs van Dijk (PvdA). “Wij willen een einde maken aan de uitdijende flex, waarbij steeds meer mensen (ook zzp’ers) moeilijk rondkomen. Die flexvormen willen we niet meer terugzien. Concurrentie op kwaliteit prima, concurrentie op prijs op de arbeidsmarkt niet.”

‘Uitzenden aanpakken’

Van Dijk ging nog een stap verder en waarschuwde aanwezige detacheerders: “Detacheerders kunnen beter wegblijven bij uitzenden.” Want als het aan de PvdA ligt, wordt uitzenden hard aangepakt. “Het is nu een wild west. Uitzenden is te veel gericht op het drukken van de prijs (van arbeid). Daarin willen we de komende tijd veel verbieden of veranderen.”

Lees ook:

Het hele artikel is te lezen op de site van ZiPconomy.

Over Auteur

1 reactie

  1. Ik denk dat de ‘ wildgroei’. heel snel en eenvoudig aangepakt kan worden door verbod op uitzenders zonder NEN-certificering. Ook bedrijven die zaken doen met uitzenders die niet gecertificeerd zijn strafbaar maken.
    Dan ben je in een klap af van alle cowboys in het vak.

Reageer