‘Detachering onterecht in verdomhoekje gezet door Borstlap’

1

Door detachering op één hoop te gooien met flexwerk, doet de Commissie Borstlap geen recht aan de waarde van detacheren. ‘Als je dat werk onmogelijk maakt, is dat schadelijk voor hoger opgeleiden, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.’

Dat stelt Maikel Pals, voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

De Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) krijgt sinds de presentatie van haar eindrapport op 23 januari een stortvloed aan kritiek over zich heen. Het voornaamste verwijt is dat Borstlap alle vormen van flexwerk over één kam scheert en negatief bestempelt.

Geen onzekerheid bij detachering

Die kritiek heeft de VvDN zeker ook, zo blijkt uit haar persbericht. ‘De Commissie Borstlap beschouwt flexibilisering als de kern van het probleem op de arbeidsmarkt. Driehoeksrelaties zoals detachering zijn voortaan verdacht en behoeven rechtvaardiging, om te kunnen voortbestaan. Volgens de Commissie vormt deze dienstverlening een afwijking van de normale arbeidsrelatie en leidt ze in alle gevallen tot grote onzekerheid voor de werknemer. De VvDN kan zich in die analyse niet vinden. Detachering, een vorm van arbeidsbemiddeling van hoger opgeleiden, maakt geen gebruik van flexibiliteit. De werknemers van detacheringsondernemingen kiezen bewust voor die positie, om vanuit één vaste werkgever meerdere bedrijven te bedienen of te leren kennen. Starters worden daarmee in staat gesteld hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en voor meer ervaren werknemers vergroot detachering de uitdaging en afwisseling die zij in hun werk vinden. Door detacheerders wordt bovendien bovengemiddeld geïnvesteerd in opleiding, wat de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers verhoogt.’

“Als je detachering onmogelijk maakt, gooit de Commissie haar eigen glazen in”

Detacheren is geen uitzenden

Voorzitter Pals hekelt bovendien de visie op flexwerk van Borstlap. “De beschouwing van de rol van flexwerk is ronduit ouderwets te noemen. De enige driehoeksrelatie die nog overblijft is de klassieke uitzendrelatie en zelfs die mag alleen worden gebruikt als er echt sprake is van tijdelijk werk. Onze leden opereren in een driehoeksrelatie en worden al om die reden met uitzendbureaus in één adem genoemd. Wat wij doen heeft met klassiek uitzenden niets te maken, maar heeft wél grote waarde. Sterker nog, als er één bedrijfstak is waar de nieuwe waarden van Borstlap al sinds jaar en dag centraal staan, is dat de detacheringsbranche. Als je dat werk onmogelijk maakt, gooit de Commissie haar eigen glazen in.”

Economisch belang

Detachering is van groot belang voor de economie, zegt Pals. “Detacheerders zijn werkgevers die voorzien in de blijvende behoefte aan het efficiënt inzetten en ontwikkelen van de steeds schaarser wordende specialisten. Daarmee vervullen wij reeds lange tijd een cruciale rol in de wendbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Detachering afschaffen is schadelijk voor het bedrijfsleven.”

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Dhr. Pols slaat hier de spijker op zijn kop. Detacheerders zijn inmiddels volwaardige werkgevers met mogelijk langdurige arbeidsovereenkomsten waar op continue basis geïnvesteerd wordt in competentie ontwikkeling van medewerkers. Juist om die aansluiting, wendbaarheid maar bovenal kennis en kunde te kunnen bieden aan organisaties. De afgelopen jaren heeft de detacheringsbranche al een flink pakket aan maatregelen moeten slikken die oorspronkelijke bedacht waren voor de uitzendbranche, Waadi, WAB. Door de flexbranche te blijven zien als een geheel wordt deze steeds verder uitgehold. Het wordt tijd dat de beleidsmakers een duidelijke scheidingslijn aanbrengen tussen uitzenden en detacheren. Dit betekend ook dat detacheerders op hun beurt ook een eigen CAO dienen te ontwikkelen.

Reageer