Tag: arbo

Flexwerkers
Arbotips in diverse talen

Voordat een uitzendkracht aan het werk gaat moet hij weten met welke arbeidsrisico’s hij te maken krijgt en hoe hij met die risico’s moet omgaan. De Stichting Arbo Flexbranche heeft hiervoor diverse arbochecklists ontwikkeld. De checklists zijn in verschillende talen beschikbaar.

Werkgeverschap
TNO: Vaak lang verzuim door geestelijk letsel

In Nederland hebben in 2010 naar schatting 224.000 werknemers te maken gehad met een arbeidsongeval met letsel en verzuim als gevolg. Een derde van de ongevallen leidde tot verzuim van langer dan één maand. Eén op de tien werknemers verzuimde langer dan een half jaar.

Brancheinformatie
Onderzoek plaatst grote kanttekeningen bij flexwerk

De overvloedige inzet door het bedrijfsleven van uitzendkrachten, zzp-ers en tijdelijke contracten levert geen duurzaam economisch voordeel op. Op korte termijn helpt flexibilisering bedrijven wel om hun arbeidskosten te verlagen en hun concurrentiepositie te versterken. Maar op langere termijn leidt een grote flexibele schil tot minder innovatie en lagere productiviteit.