Tag: arbo

Werkgeverschap
Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter eist dat werkgever en werknemer zich inspannen voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Een overzicht van de te nemen stappen.

Werkgeverschap
Wat is arbodienstverlening?

Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Een werkgever kan kiezen voor een contract met een arbodienst of voor een
maatwerkregeling.