Tag: arbo

Werkgeverschap
Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter eist dat werkgever en werknemer zich inspannen voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Een overzicht van de te nemen stappen.