Herniaklachten: bespreken tijdens intake of niet?

0

Moet een uitzendkracht informatie geven over zijn fysieke gesteldheid? Wat kan je als intercedent vragen over de gezondheid van een uitzendkracht?

Johan is werkzaam in fase B (fase 3) als magazijnmedewerker bij opdrachtgever Maanders Magazijnen van uitzendbureau Flexi-bel. Na drie weken werken meldt hij zich ziek bij Marieke, intercedent van Flexibel. Hij heeft last van zijn rug.

Marieke neemt de ziekmelding aan en vraagt of hij al eerder dergelijke klachten heeft gehad. Johan antwoordt bevestigend, ongeveer twee jaar geleden heeft hij een herniaoperatie gehad, maar de klachten zijn terug gekomen.

Na dit telefoongesprek vraagt Marieke zich af of Johan haar niet eerder had moeten informeren over deze operatie. Dan had ze daarmee rekening kunnen houden bij het vinden van een opdracht. Of had ze zelf beter moeten informeren naar de fysieke gesteldheid van haar kandidaat?

Ze ontdekt dat een werknemer niet opzettelijk valse informatie mag geven over zijn gezondheid, maar een werknemer is niet verplicht alle zaken over zijn gezondheid uit zichzelf te melden. Johan zou in dit geval alleen iets te verwijten zijn als hij op voorhand wist dat hij vanwege zijn gezondheid niet geschikt zou zijn voor de aangeboden functie van magazijnmedewerker. Hiervan is echter geen sprake, want de werkzaamheden bij de opdrachtgever zijn licht van aard. Hij hoeft niet zwaar te tillen bijvoorbeeld, of lang in een gebogen houding te staan.

Had ze dan zelf beter moeten informeren naar de gezondheid van Johan? Marieke weet dat je volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet maar zo allerlei gegevens over iemand mag verzamelen. En voor privacygevoelige gegevens gelden nog extra beschermende regels. Gezondheid valt daar onder. Alleen als er een aanstellingskeuring is toegestaan voor een bepaalde functie (volgens de Wet medische keuringen), mag de keuringsarts vragen naar de gezondheid van een kandidaat, om de medische geschiktheid voor die betreffende functie vast te stellen. Voor de functie bij Maanders Magazijnen is geen aanstellingskeuring nodig.

Hoewel je als intercedent bij een uitzendbureau geen vragen over de medische gesteldheid mag stellen, ben je natuurlijk wel verantwoordelijk voor goede voorlichting aan je flexwerker over de veiligheid en arbeidsomstandigheden op de werkplek. Marieke gebruikt daarvoor het arbo-document, waarin de risico’s op de werkplek voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht wordt beschreven. Johan heeft deze ondertekend en was op de hoogte van de aard van de werkzaamheden en de risico’s.

Marieke komt tot de conclusie dat de vragen die ze zichzelf heeft gesteld, in beide gevallen met nee moeten worden beantwoord.

Willy de Kreij, Trainer / Consultant ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer