Onbedoeld in fase B / fase 3?

0

Wat kun je doen als een uitzendovereenkomst stilzwijgend verlengd is?

Mariska, intercedent bij Flexi-bel, heeft een opdracht voor enkele maanden bij een advocatenkantoor. Dat zoekt een administratieve medewerker. Mariska plaatst Esther, een kandidaat die al lang voor Flexi-bel werkzaam is en die overal goede referenties krijgt. Zij is op het moment van plaatsing 68 weken werkzaam in fase A. Ze krijgt een uitzendovereenkomst in fase A met uitzendbeding voor de duur van 10 weken.

Advocatenkantoor

Na twaalf weken constateert Mariska met schrik dat Esther nog steeds werkzaam is bij het advocatenkantoor. Na tien gewerkte weken is namelijk het einde van fase A bereikt (78 gewerkte weken), maar Esther heeft in de 11de week ook gewerkt en loon ontvangen van Flexi-bel. Daarmee is ze officieel in fase B terecht gekomen, maar … er is geen contract voor bepaalde tijd afgesproken. Wat nu? Ze neemt contact op met het hoofdkantoor van Flexi-bel.

Stilzwijgend verlengd

De situatie is dat de uitzendovereenkomst tussen Flexi-bel en Esther stilzwijgend is verlengd.

Artikel 7.668 BW vermeldt dat, indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, zij geacht wordt voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan.

Tien weken

Deze wetgeving is van toepassing op de situatie. Esther heeft nu een uitzendovereenkomst in fase B voor tien weken. In fase B geldt het uitzendbeding niet en Flexi-bel moet dus het loon doorbetalen, ook als Esther ziek is of als de opdracht eindigt. Mocht het advocatenkantoor de opdracht echt beëindigen, dan moet Flexi-bel op zoek naar passende vervangende arbeid voor Esther (conform art. 13 van de ABU-Cao) tot aan de einddatum van het fase B-contract.

Onbedoeld in fase B

Intercedent Mariska is ervan doordrongen geraakt hoe ernstig de situatie is als iemand onbedoeld in fase B belandt. Op het moment dat een uitzendonderneming onachtzaam is en niet tijdig afspraken maakt over een vervolg uitzendovereenkomst in fase B, is er bij stilzwijgende verlenging in het uiterste geval dus sprake van een jaarcontract in fase B. Als uitzendonderneming ben je dan gedurende een jaar verplicht passende arbeid aan te bieden. En bij ziekte en einde opdracht geldt een loondoorbetalingsverplichting.

Willy De Kreij, Trainer/consultant ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer