Verplichte verlofdagen tijdens leegloop in fase C?

0

Kun je een uitzendkracht in fase C verplichten om verlofdagen op te nemen als er tijdelijk geen werk is?

Uitzendbureau Flexi-bel heeft een aantal uitzendkrachten in vaste dienst (fase C of fase 4). Een van deze uitzendkrachten, Frans, heeft een uitzendovereenkomst voor 3 vaste dagen per week. De opdrachtgever waar Frans werkzaam is, wil de opdracht met Frans beëindigen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn van 14 kalenderdagen.

Korte termijn

Intercedent Joyce gaat op zoek naar een andere baan voor Frans, maar omdat hij 3 dagen per week beschikbaar is, lukt het niet op korte termijn ander passend werk voor Frans te vinden. Er gaan een aantal weken voorbij. Frans krijgt in de periode dat hij niet werkt wel loon doorbetaald (in fase C conform art. 13 ABU-Cao, in fase 4 conform artikel 18 NBBU-Cao).

Op zoek

Omdat Frans nog veel gereserveerde verlofdagen heeft staan, vraagt Joyce zich af of Frans gedurende de tijd dat zij op zoek is naar een nieuwe opdracht, geen vakantie kan opnemen.

Concrete regeling

In de cao kan zij hierover geen concrete regeling vinden, dus ze gaat op verder onderzoek uit.

Verplichte vakantiedagen

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een werkgever alleen bovenwettelijke vakantiedagen mag aanwijzen als verplichte vakantiedagen. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in een vakantiereglement, dat is goedgekeurd door de OR of de personeelsvertegenwoordiging van de betreffende onderneming. Bovenwettelijke dagen zijn de vakantiedagen die boven op het aantal vakantiedagen komen waar iedere werknemer die voltijd werkt recht op heeft, namelijk minimaal 20 dagen per jaar. Omdat voor een flexwerker 24 vakantiedagen per jaar worden gereserveerd (op voltijd basis), is er dus sprake van 4 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar (zowel ABU als NBBU).

Goed werkgever

Verder heeft Joyce begrepen dat je je als goed werkgever hebt te gedragen. En dat betekent onder meer dat je het risico, dat je als uitzendbureau een periode geen opdracht hebt voor een uitzendkracht en wel loon moet doorbetalen, niet mag afwentelen op de uitzendkracht.

Vakantiereglement

Omdat er bij Flexi-bel geen vakantiereglement van toepassing is, komt Joyce tot de conclusie dat zij Frans niet kan verplichten vrije dagen op te nemen. Ze kan natuurlijk wel met hem overleggen of hij zelf verlof wil opnemen in deze periode, zeker nu hij nog zoveel reserveringen heeft staan. Het staat Frans vrij of hij dit doet of niet.

Willy de Kreij Trainer / Consultant ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer