Wet verbetering poortwachter

0

De Wet verbetering poortwachter eist dat werkgever en werknemer zich inspannen voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Een overzicht van de te nemen stappen.

Binnen een week: zieke medewerker moet zijn gemeld bij de Arbo-dienst of de bedrijfsarts. Werkgever en Arbo-dienst of bedrijfsarts houden contact met de zieke, minimaal eens in de zes weken. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.

Denkt de Arbo-dienst of bedrijfsarts na zes weken dat het langer gaat duren? Dan geeft de Arbo-dienst of bedrijfsarts de werkgever en de werknemer een probleemanalyse: een advies over de onderzochte mogelijkheden.

Is werken aan herstel en re-integratie mogelijk en zinvol? Werkgever en werknemer maken uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak. Zij moeten een casemanager aanstellen die de uitvoering van het plan bewaakt.

Lukt re-integratie binnen het eigen bedrijf niet, dan moet de werkgever zelf de reintegratie bij een andere organisatie in gang zetten en daarbij zo nodig een re-integratiebedrijf inschakelen.

In een re-integratiedossier wordt alles vastgelegd wat er wordt afgesproken en gedaan. Regelmatige bijsturing kan gewenst zijn. De werknemer en de Arbo-dienst of bedrijfsarts moeten een afschrift hebben van het plan van aanpak en van de eventuele bijstellingen.

In week 42: werkgever meldt het verzuim aan UWV.

Na een jaar: verplicht evaluatiemoment tussen werkgever en werknemer.

Is de werknemer na twintig maanden nog niet aan de slag? Dan stellen werknemer en werkgever samen een re-integratieverslag op: wat is er concreet gedaan en bereikt en wat vinden ze daarvan?

Als de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, controleert UWV dit re-integratieverslag. Alleen als werknemer en werkgever zich genoeg hebben ingespannen om te voorkomen dat een uitkering nodig is, volgt eventueel de keuring.

Als werkgever en werknemer beiden denken dat ze met wat extra tijd alsnog zullen slagen, kunnen ze aan UWV vragen de keuring (maximaal een jaar) uit te stellen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer