Verantwoordelijk voor arbo bij warm weer

0

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. In het geval van uitzendwerk hebben zowel inlener als uitzendbureau een verantwoordelijkheid. Wie moet er nu maatregelen nemen bij hoge temperaturen?

Werken bij hoge temperaturen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kan warmte de kans op ongelukken vergroten, doordat het concentratievermogen van de werknemers afneemt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, wanneer er bijvoorbeeld wordt gewerkt op grote hoogte, in het verkeer of in de beveiliging. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Een maximumtemperatuur is echter niet vastgesteld. De werkgever moet hierover afspraken met de werknemers of de werknemersvertegenwoordiging. Zo is er in de cao voor dakbedekkers afgesproken dat de werknemers hitteverlet krijgen wanneer de gevoelstemperatuur de veertig graden haalt.

Verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden

Bij uitzendkrachten is de inlener verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Deze moet dan ook maatregelen nemen als het te warm dreigt te worden. Maar ook het uitzendbureau moet iets doen op arbogebied. De uitzender is verplicht de uitzendkracht te informeren over de risico’s die hij loopt op de werkplek. De inlener is verplicht om vooraf de RI&E, of het deel dat voor de uitzendkracht relevant is, aan het uitzendbureau sturen, zodat deze de uitzendkracht kan informeren.

Maatregelen voor werken bij hoge temperaturen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft een aantal tips voor het werken bij hoge temperaturen.

  • Gebruik zonwering. Buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering.
  • Zorg voor goede ventilatie op de werkplek.Zet minder verlichting aan waar dat mogelijk is.
  • Zet warmteproducerende apparaten zo veel mogelijk uit of in een aparte ruimte.
  • Verminder zware lichamelijke inspanning.
  • Zorg voor extra pauzes of voer een tropenrooster in.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer