‘Samenwerking tegen malafiditeit verloopt succesvol’

0

Vorig jaar is het programma Aanpak Malfide Uitzendbureaus (AMU) gestart, waarin publieke en private partijen samenwerken tegen malafide praktijken in de uitzendbranche. De partijen zijn tevreden over de samenwerking tot nu toe.

‘We weten elkaar steeds beter te vinden en moeten vol blijven houden; de malafide uitzendondernemer voelt onze hete adem in de nek,’ zo laten ze in een persverklaring weten.

De partijen (Inspectie SZW, brancheorganisaties ABU en NBBU, gemeenten, UWV, Belastingdienst en SNCU) wisselen structureel gegevens uit. Ook zijn er actiegerichte maatregelen en komen de partijen iedere maand bij elkaar om hun ervaringen en resultaten te delen. Daarnaast werken ze samen op het gebied van communicatie, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van brochures voor inleners.

Jurriën Koops, directeur Sociale Zaken van de ABU: ‘Alleen door samenwerking kunnen we de boeven de baas worden.’ Marco Bastian, directeur van de NBBU hoopt dat door de aanpak van malafide uitzenders een positief effect heeft op het imago van de uitzendbranche. ‘Wij hopen dat AMU het imago van de branche verbetert en een eerlijker speelveld creëert voor ondernemers, inleners en uitzendkrachten.’

In het zomernummer van Flexmarkt Magazine staan we uitgebreid stil bij het onderwerp imago. In dit nummer ook aandacht voor de publiek-private samenwerking in de strijd tegen malafide uitzendondernemingen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer