Tag: contracting

Werkgeverschap
Ophef over contracting

Vakbond FNV heeft contracting tot onderwerp van politiek-maatschappelijke discussie gemaakt. Bedrijven zouden in toenemende mate via schijnconstructies de uitzendcao omzeilen. Volgens VNO-NCW is contracting echter ‘een legitieme handelwijze, die niet als ontduiking en ontwijking is aan te merken’.

Brancheinformatie
SNCU wint zaak over oneigenlijk gebruik contracting

Volgens de SNCU valt contracting door het oneigenlijke gebruik steeds vaker in de categorie schijnonstructies. SNCU is dan ook blij dat het hof haar in het gelijk heeft gesteld in een zaak tegen een uitzendbedrijf dat haar Poolse champignonplukkers niet volgens de cao voor Uitzendkrachten betaalt met het argument dat er sprake is van contracting.