Ophef over contracting

0

Vakbond FNV heeft contracting tot onderwerp van politiek-maatschappelijke discussie gemaakt. Bedrijven zouden in toenemende mate via schijnconstructies de uitzendcao omzeilen. Volgens VNO-NCW is contracting echter ‘een legitieme handelwijze, die niet als ontduiking en ontwijking is aan te merken’.

Aanleiding is een FNV-rapport (Balletje-balletje op de arbeidsmarkt, red.) waaruit zou blijken dat het omzeilen van de uitzendcao toeneemt. Bedrijven zouden miljoenen verdienen door cao-werknemers te ontslaan om vervolgens via een contractor, vaak een dochter van een uitzendbureau, toch weer mensen in te huren. Hierdoor is het bedrijf veel minder geld kwijt aan loonkosten.

Onder cao’s uitkomen
FNV ageert tegen de vorm van ‘contracting’ waarbij een bedrijf eerst zijn werknemers ontslaat die veelal onder een cao vallen, en vervolgens (een deel van) de productie uitbesteedt aan een contractor, vaak een dochter van een uitzendbureau. De werknemers vallen niet meer onder de cao van de opdrachtgever en ook niet onder één van de uitzend-cao’s. De contractor kan arbeidskrachten in dienst nemen tegen minimale arbeidsvoorwaarden zoals het minimumloon en het minimum aantal vakantiedagen, zo stelt FNV. Het gevolg is volgens de bond ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing en onderbieding. FNV spreekt van sociale uitsluiting omdat de flexkrachten hetzelfde werk doen als de vaste werknemers of uitzendkrachten, maar voor minder loon en slechtere arbeidsvoorwaarden.

Asscher ‘ernstig teleurgesteld’
Minister Asscher (Sociale Zaken) laat in een reactie weten ‘ernstig teleurgesteld’ te zijn dat werkgevers de randen van de wet opzoeken om mensen zo goedkoop mogelijk te laten werken. Asscher gaat dit aankaarten bij de sociale partners. ‘Werknemers hebben recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Gelijk loon voor gelijk werk’, aldus de minister. ‘Het vervangen van vast door flex of werken tegen lagere vergoeding, mag nooit reden zijn voor ontslag. Daarom wordt met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli het wettelijk onmogelijk gemaakt om vaste werknemers te vervangen door flex.’
Volgens minister van Sociale Zaken Asscher is het nu aan de werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook wordt bekeken hoe de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) haar taak effectiever kan verrichten.

Ontduiking van de uitzendcao aanpakken
PvdA, SP en GroenLinks in de Tweede Kamer willen dat het kabinet zo snel mogelijk de toenemende ontduiking van de uitzendcao aanpakt. Wat de SP betreft moet minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dit bij wet verbieden. John Kerstens (PvdA) wil dat Asscher dit aanpakt en ‘gelijk loon voor gelijk werk’ garandeert.
SP’er Paul Ulenbelt stelt dat Asscher hier juist eerder al iets aan had kunnen doen, bij de behandeling van zijn recent aangenomen wet die schijnconstructies (WAS) aanpakt. Als Asscher nu kritiek heeft op de contracting zijn dat ‘krokodillentranen’, aldus Ulenbelt, die met de minister een Kamerdebat wil over de kwestie.

VNO-NCW: ‘legitieme handelwijze’
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW stelde maandag dat het hier echter gaat om ‘een legitieme handelwijze, die niet als ontduiking en ontwijking is aan te merken’.
De FNV zegt dat in het sociaal akkoord met werkgevers is afgesproken ‘heel kritisch te kijken naar misbruik van contracting en oplossingen te bedenken. Nu hebben we een rapport dat misbruik aantoont’, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. ‘VNO-NCW kijkt weg en wil zijn leden er niet op aanspreken. Dat is echt in strijd met de geest van het akkoord.’


Bronnen: ANP/ FNV

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer