Tag: jongeren

Arbeidsmarkt
Niet-westerse jongeren vaker werkloos

Het aantal werkloze niet-westerse allochtone jongeren is het afgelopen jaar snel gestegen. Waar onder autochtone jongeren het percentage werklozen rond de 9 procent ligt, is dat onder allochtone jongeren opgelopen naar 29 procent. Dat blijkt uit cijfers van FORUM, een instituut voor multiculturele vraagstukken.

Arbeidsmarkt
Opleidingsniveau stijgt verder

Het opleidingsniveau in Nederland is verder gestegen. Nederland behoort daarnaast tot de landen waar studenten met lager opgeleide ouders ook goede kansen hebben op het behalen van een hogere opleiding. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Arbeidsmarkt
ChristenUnie wil aanpak jeugdwerkloosheid

De ChristenUnie wil werk maken van de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Jongeren moeten door de overheid weer aan een baan worden geholpen, zoals het vorige kabinet dat deed. Dat stelt Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vrijdag in Spits.

Arbeidsmarkt
Werkloosheid stijgt al een jaar

De werkloosheid stijgt inmiddels een jaar lang. In juni dit jaar zaten gemiddeld 495.000 mensen zonder baan, terwijl ze actief op zoek zijn naar betaald werk voor 12 uur of meer.

1 4 5 6 7 8 12