Opleidingsniveau stijgt verder

0

Het opleidingsniveau in Nederland is verder gestegen. Nederland behoort daarnaast tot de landen waar studenten met lager opgeleide ouders ook goede kansen hebben op het behalen van een hogere opleiding. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het aandeel jongeren van 25-34 jaar met een opleiding op hbo of universitair niveau is 41 procent. De cijfers komen uit het rapport Education at a Glance 2012, een jaarlijkse internationale vergelijking op het terrein van onderwijs.

Startkwalificatie
Het rapport laat zien dat het hebben van een startkwalificatie meer kansen biedt op een baan. Onder hoger opgeleiden is de kans op werkloosheid kleiner, en bij lager opgeleiden is de kans op baanbehoud groter. Van de groep hoger opgeleiden in ons land heeft bijna 90 procent werk. Daarmee staat Nederland op de zesde plaats binnen de OESO.

Toename
Samen met Denemarken en Zweden hoort Nederland tot de landen met de sterkste toename van de werkgelegenheid van mensen met een startkwalificatie en hoger opgeleiden.

Lager opgeleide ouders
Een ander opvallend gegeven is dat Nederland tot de groep landen behoort waar ook studenten met lager opgeleide ouders goede kansen op het behalen van een hogere opleiding hebben.

Lage werkloosheid
De werkloosheid onder 25-34-jarigen staat in Nederland nog steeds op het laagste niveau binnen de OESO (3,4% voor jongeren met een startkwalificatie als hoogst behaald niveau). Sinds 2008 is er wel sprake van een stijging van dit cijfer.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer