Arbeidsongeval illegale werknemer

0

Een werkgever dient ook bij van arbeidsongeval van een illegale werknemer
op te draaien voor de schade.

Feiten

Een werknemer verblijft illegaal in Nederland en is in dienst bij een werkgever op basis van een uitzendovereenkomst. Voor de uitvoering van een project is de werknemer ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever. Tijdens het project is de werknemer door een lichtkoepel gezakt en naar beneden gevallen, waardoor hij in het ziekenhuis belandt met een heupfractuur. De werknemer vordert vervolgens in kort geding van zowel de formele werkgever als inlener (de zogenaamde materiële werkgever) een vergoeding van de door hem geleden materiële en immateriële schade. Het gaat hierbij om verlies van verdienvermogen, de ziektekosten waartegen hij (door zijn illegale status) niet verzekerd is en smartengeld. De werknemer baseert zijn vordering op artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. (‘goed werkgeverschap’) en artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek waarbij hij stelt dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgverplichting. Beide werkgevers voeren onder meer als verweer aan dat de werknemer illegaal in Nederland verblijft.

Oordeel

Het verweer van de werkgevers gaat niet op. Het is de verantwoordelijkheid van de formele en materiële werkgever om zich er grondig van te vergewissen dat werknemer in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning, alvorens hem in te zetten. Nu beide werkgevers tekort zijn geschoten in hun zorgverplichting, zijn zij (hoofdelijk) aansprakelijk voor de werknemer als gevolg van de door het ongeval geleden schade. De rechter kent de werknemer een vergoeding toe voor verlies aan verdienvermogen en smartengeld. Ook komen de ziektekosten (16.000 euro) voor rekening van werkgever(s). De werknemer heeft door zonder geldige ziektekostenverzekering in Nederland te verblijven, willens en wetens het risico genomen dat hij bij ziekte niet in aanmerking komt voor vergoeding van ziektekosten. Maar hiermee heeft hij niet het risico aanvaardt dat hem door het tekortschieten van zijn werkgever(s) een arbeidsongeval in Nederland zou overkomen. Dat dit toch is gebeurd, ligt volgens de kantonrechter niet in de risicosfeer van werknemer.

Tip

Als werkgever doet u er verstandig aan om vóór aanvang van de werkzaamheden te onderzoeken of uw werknemer daadwerkelijk een legale (verblijfs-)status in Nederland heeft.

Uitspraak van de Kantonrechter Haarlem d.d. 9 januari 2008
LJN BC1794

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer