Bedrijfsongeval op bouwplaats. Inlener aansprakelijk.

0

Een projectontwikkelaar is zowel opdrachtgever als inlener bij een bouwproject.

Als er op het project een man van een dak valt, is de projectontwikkelaar aansprakelijk voor het bedrijfsongeval, ook al is hij niet de formele werkgever.

De situatie

Een projectontwikkelaar geeft een werkgever de opdracht voor het verrichten van diverse werkzaamheden voor de bouw van een bedrijfspand.

In april 2007 vraagt de projectontwikkelaar aan een werknemer van die werkgever hem te helpen bij het verplaatsen van triplexplaten op het dak. Bij deze werkzaamheden is de werknemer acht meter naar beneden gevallen en ernstig gewond geraakt. De werkgever heeft als formeel werkgever zijn aansprakelijkheid voor het ongeval erkend.

De vordering

Verzekeraar Delta Lloyd vordert, namens werkgever, een verklaring voor recht dat de projectontwikkelaar aansprakelijk is voor de schade die de werknemer heeft geleden door het ongeval.

Het verweer

De projectontwikkelaar stelt onder meer dat hij geen werkgever was en daarom op grond van artikel 7:658 BW dus ook niet aansprakelijk is. Om diezelfde reden rustte de zorgverplichting voor het nemen van veiligheidsmaatregelen niet op hem maar op de werkgever. Hij beroept zich ook nog op het feit dat hij niet verzekerd is voor de schade. Voor het bouwproject heeft hij wel een verzekering afgesloten, maar aansprakelijkheid als inlener voor ongevallen is daarin niet meeverzekerd.

Het oordeel in de hoofdzaak

De rechtbank oordeelt dat de projectontwikkelaar wel degelijk aansprakelijk is voor de schade.
De projectontwikkelaar was de opdrachtgever en voerde de bouwdirectie uit. Daarmee staat voldoende vast dat hij handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf. En omdat hij de werkgever opdrachten gaf, die door de werknemer werden uitgevoerd, is er sprake van inlening (art. 7:658 lid 4 BW).

Voor wat betreft de zorgverplichting heeft de projectontwikkelaar erkend dat hij de werkgever geen opdracht had gegeven voor werkzaamheden ten aanzien van het dak. Daarmee staat vast dat de zorgverplichting voor de situatie op het dak op de projectontwikkelaar rustte en niet op de werkgever. Daarbij is ook van belang dat de veiligheidsnetten rondom het dak waren verwijderd en de projectontwikkelaar bij constatering daarvan toch met de werknemer het dak op is gegaan. Het beroep dat de projectontwikkelaar doet op bewuste roekeloosheid van de werknemer, wordt door de rechtbank verworpen omdat niet gebleken is dat de werknemer zich bewust is geweest van het mogelijke gevaar van zijn handeling. Volgens de jurisprudentie is dit een vereiste om tot niet-aansprakelijkheid van de werkgever of inlener te komen.

Het feit dat de projectontwikkelaar niet verzekerd is voor de schade, maakt de zaak niet anders. De gevorderde verklaring voor recht tot aansprakelijkheid van de projectontwikkelaar voor de schade wordt toegewezen. De projectontwikkelaar moet de geleden en nog te lijden schade van de werknemer betalen.

Bron:
LJN BN2963, Rechtbank Utrecht
Aansprakelijkheid inlener art 7:658 lid 4 BW
Eerste aanleg, 25 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer