Functiewijziging tijdens zwangerschapsverlof van de werkneemster

0

Een werkgever heeft te veel werk en breidt het
urenaantal uit, tegen de wens van de werkneemster in.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de functie van de werkneemster tijdens haar zwangerschapsverlof inhoudelijk is gewijzigd in een voltijd functie. De werkneemster werkte al tien jaar in deeltijd en heeft deze voltijd functie afgewezen, waarna de werkneemster in deeltijd een andere functie is gaan verrichten, overigens met behoud van haar arbeidsvoorwaarden. Zij heeft daar echter tegen geprotesteerd, omdat zij haar oorspronkelijke functie wil blijven vervullen. De werkgever heeft daarom een ontbindingsverzoek ingediend.
 
De beslissing
De kantonrechter is van mening dat de werkgever bevoegd is een functie inhoudelijk, dan wel qua arbeidsomvang te wijzigen. Het is dan wel van belang dat de werkneemster gecompenseerd wordt. De werkgever moet werkneemster een functie aanbieden die vergelijkbaar is met haar oorspronkelijke functie, of hij moet een ontbindingsvergoeding aanbieden. De kantonrechter is niet overtuigd van de gelijkwaardigheid van de nieuwe functie van de werkneemster, zodat de ontbinding wordt toegewezen.
Omdat de werkneemster geen enkel verwijt treft, wordt haar een ontbindingsvergoeding conform de kantonrechtersformule toegekend, met toepassing van een correctiefactor C = 1,5.
Kantonrechter Den Haag 30 juni 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nr. 196
 
 
Commentaar
Een werkgever is gerechtigd een functiewijziging door te voeren, maar dient daarbij wel rekening te houden met de opgebouwde rechten van een werknemer.
 
Bron: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer