‘Geen boete bij quotum arbeidsgehandicapten’

0

Als bedrijven met meer dan 25 werknemers worden verplicht om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, moeten werkgevers flexibel met die regeling kunnen omgaan. Beloon werkgevers als ze gehandicapten in dienst nemen, maar geef ze geen boete als ze het quotum niet halen zoals nu het plan is.

 

Tot dat advies komt de Rotterdamse PvdA-wethouder Marco Florijn in een brief aan staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken over de zogeheten quotumregeling waarin bedrijven worden verplicht arbeidsgehandicapten aan te nemen. Het advies kwam tot stand na overleg met werkgevers in de regio Rotterdam, zoals Shell, MKB Rotterdam, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV en ING Nederland. Zij hebben allemaal ervaring met werknemers met een arbeidshandicap.

Werkgeversrisico

‘Neem als overheid de grote werkgeversrisico’s ten aanzien van uitval en ziekte zo veel mogelijk weg via een no-riskpolis. Beloon werkgevers op het moment dat ze wel risico nemen’’, stelt Florijn. De bedrijven waar de wethouder mee sprak, zeggen het al moeilijk genoeg te hebben in dit economisch tij. ‘Daardoor is huidig personeel al moeilijk aan te houden. Bovendien is veel laaggeschoold werk in het verleden al uitbesteed of geautomatiseerd.’

Bij de werkgevers bestaat het gevoel dat de 10 miljard aan sociale lasten door het Rijk wordt afgewenteld op de werkgevers. ‘Er zijn veel zorgen dat kleine bedrijven hard getroffen worden door relatief beperkte middelen om aan de quotumregeling te voldoen. Waak voor ongewenste Melkert-banen en banen die geen toegevoegde waarde creëren.’

Keuzemenu

Volgens Florijn is er een goede werkbare regeling te maken. Dat kan onder meer door een keuzemenu aan maatregelen te maken, waardoor werkgevers een creatieve bijdrage kunnen leveren. ‘Zet in op regionaal partnerschap van werkgevers en versterk de onderlinge interactie tussen bedrijven, speciaal voor de onderkant van de arbeidsmarkt.’ Rotterdamse werkgevers zien in ieder geval niets in een centraal vastgesteld, alomvattend plan. ‘Laat de uitvoering van de regeling decentraal liggen tussen werkgevers en gemeenten.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer