Geen overeenstemming cao beroepsgoederenvervoer

0

Op 15 september was er een nieuwe onderhandelingsronde voor de cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze onderhandelingen hebben niet tot een cao-akkoord geleid.

In mei van dit jaar zijn de cao-partijen gestart met de onderhandelingen. Na vier maanden verschillen werkgevers en vakbonden over een aantal punten nog erg van mening.

Loon

Zoals bij vele cao-onderhandelingen is het belangrijkste geschilpunt een loonsverhoging. FNV Bondgenoten laat weten dat de werkgevers wel voor het eerst met een loonbod zijn gekomen. “De werkgevers bieden een loonsverhoging van 1 procent. Deze willen ze echter pas in laten gaan op 1 januari 2011.” Voor FNV Bondgenoten is dit bod te mager. Zij hebben koopkrachtbehoud geëist, maar dan wel vanaf 1 januari 2010.

Daarnaast konden partijen het niet eens worden over het loon van uitzendkrachten. FNV Bondgenoten: “Wij zijn van mening dat deze werknemers vanaf de eerste dag volgens dezelfde loonschaal betaald moeten worden en dezelfde toeslagen moeten krijgen als werknemers in dienst van het transportbedrijf. Gelijk werk betekent gelijk loon. Werkgevers willen daar niet aan.”
 

Overige punten

De vorige cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg liep tot eind 2009. De werkgevers willen nu een cao met een looptijd van twee jaar, dus voor 2010 en 2011. De vakbond betwijfeld of haar achterban hiermee akkoord gaat.
Daarnaast zijn werkgevers en vakbonden het niet eens geworden over de fiscale verrekening van de vakbondscontributie en het voorstel om werknemers een geschoonde uitdraai van de boordcomputer te verstrekken, zodat chauffeurs hun uren beter kunnen controleren.

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen uit de laatste onderhandelingsronde gekomen. Zo hebben cao-partijen afgesproken dat werknemers die werkloos dreigen te worden toch aan de slag kunnen blijven in de sector. Daarnaast zijn werkgevers bereid om arbeidsplaatsen aan te bieden aan Wajongers.

Op 6 oktober zal er verder onderhandeld worden over de cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer