Goede resultaten tien jaar SNCU

0

In 2013 is er voor 14.000.000 euro niet aan loon is uitbetaald aan uitzendkrachten. Dankzij inspanningen van Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) is het grootste deel hiervan uiteindelijk alsnog volledig of gedeeltelijk nabetaald.

Dat maakte SNCU duidelijk op haar jubileumsymposium afgelopen woensdag  in Utrecht ter ere van haar 10-jarig bestaan.

Meldingen malafide praktijken
Tien jaar voorlichten en CAO handhaven heeft zijn vruchten afgeworpen, zo blijkt uit de cijfers. Per jaar beantwoordt de helpdesk van de SNCU 3.000 vragen over de CAO. Bij het meldpunt komen 1000 meldingen binnen van vermoedelijke CAO overtreding en worden er 350 tot 450 onderzoeken gestart. Bij 71% van de onderzoeken komt het tot een controle ter plaatse van het uitzendbureau. Dit levert in 96% van de gevallen een bevestiging van het vermoeden van overtredingen van de CAO op.

Alleen al in 2013 is vastgesteld dat er voor 14.000.000 euro niet aan loon is uitbetaald. Bij 58% van de gevallen wordt uiteindelijk alsnog volledig of gedeeltelijk nabetaald. Indien nodig, dwingt SNCU nakoming van de nabetalingsverplichting af via de rechter en wordt de bestuurder ook aansprakelijk gesteld.

Steun Asscher bij cao-onderzoek
Alle ketenpartners die zich met voorlichting en handhaving in de uitzendbranche bezighouden waren aanwezig op het symposium. Onder leiding van dagvoorzitter en journalist Paul van Liempt leverden onder meer Marcelis Boerenboom (directeur generaal SZW) en Ferdinand Grapperhaus (kroonlid van de SER en partner van Alan & Overy) een bijdrage.
Ferdinand Grapperhaus bood ooit samen met de ABU ‘de sluitende aanpak’ aan aan toenmalig minister Donner. Het model behelsde een nauwe publiek – private samenwerking (PPS) tussen overheid en de sector. Tegenwoordig doet minister Asscher het nodige om het werk van de SNCU nog beter te ondersteunen. Zo heeft Asscher het wettelijk mogelijk gemaakt dat informatie aan de SNCU wordt verstrekt. Ook zijn er bij de Inspectie SZW inspecteurs aangesteld om het CAO-onderzoek te ondersteunen.
‘Het is een uniek dat sociale partners in een sector op deze wijze invulling geven aan het voorlichten over en handhaven van hun CAO afspraken. Ook rechters bieden ondersteuning aan de verregaande maatregelen van de SNCU zoals het eisen van 100.000 euro schadevergoeding als een uitzendbureau niet meewerkt’, stelt directeur SNCU, Peter Loef.

Bron: SNCU


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer