Lonen stijgen in 2024: minimumloon grootste stijger

0

Het merendeel van de werkende Nederlanders gaat er in 2024 in loon op vooruit. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland. Iemand met een modaal brutosalaris (€ 3.395,06) ontvangt netto € 79,17 meer per maand. De stijging is echter het grootst bij werknemers met een minimumloon. Bij een 40-urige werkweek gaat het om een toename van € 266,75 ten opzichte van het nettoloon in december 2023. De stijging van de lonen voor de werknemers betekent overigens ook een toename van de werkgeverslasten. 

Introductie minimumuurloon

Een belangrijke verandering in 2024 is de overgang van een minimumloon per maand, week of dag naar een minimumuurloon. Het minimum maandloon bedraagt momenteel € 1.995 bruto per maand. Dit is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Maar als je 40 uur werkt, blijft het bedrag hetzelfde. Per saldo leidt dit tot dan een lager uurloon. Dit wordt als een ongelijkheid gezien. Vandaar dat er vanaf 2024 een wettelijk minimumuurloon komt. Vanaf 1 januari is dit voor een werknemer van 21 jaar of ouder € 13,27. Jongeren hebben recht op een lager minimumuurloon.

“Praktijk is echter dat de meeste werknemers een vast loon per maand hebben afgesproken, en niet per uur. Een vast loon per maand blijft ook in het nieuwe jaar mogelijk. Om te voldoen aan het wettelijk minimumuurloon, moet in 2024 bij een 40-urige werkweek minimaal € 2.317,87 bruto per maand betaald worden”, vertelt Dik van Leeuwerden, expert in wet- en regelgeving bij ADP Nederland. Het bruto minimumloon bij een 40-urige werkweek is met ingang van 1 januari 2024 maar liefst 32% hoger dan een jaar geleden (december 2022: € 1756,20).

Minimumuurloon

Lees ook: Mimumuurloon: dit gaat er veranderen

Ook stijging lonen net boven minimumloon?

Van Leeuwerden verwacht dat de lonen van de werknemers die nu net boven het minimumloon zitten, ook zullen moeten stijgen. “Een werknemer met een 40-urige werkweek die nu bijvoorbeeld € 2.100 (ca.105% van het minimumloon) ontvangt, zal in 2024 ook minimaal € 2.317,83 moeten ontvangen. Maar deze werknemer zal daar zeer waarschijnlijk geen genoegen mee nemen, omdat hij ook in 2024 op ten minste 105% van het minimumloon wil uitkomen.”

Nettoloon stijgt

Het belastingtarief in de eerste schijf stijgt van 36,93% naar 36,97%. Iedereen gaat dus 0,04% meer belasting betalen over zijn inkomen. Het toptarief blijft in 2024 staan op 49,50%. Dit ben je verschuldigd als je inkomen hoger is dan € 75.518.

Dat het nettoloon toch stijgt, wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere heffingskortingen. De maximale algemene heffingskorting in 2024 komt uit op € 3.362. In 2023 is dat nog € 3.070. Heb je inkomsten uit werk dan heb je ook recht op de arbeidskorting. Deze is in 2024 maximaal € 5.532 ten opzichte van € 5.052 in 2023.

Loonstijging 2024

Heffingskortingen

De heffingskortingen blijven inkomensafhankelijk. “Hoe meer je verdient des te minder korting krijg je”, legt Van Leeuwerden uit. De algemene heffingskorting wordt vanaf een jaarloon van € 24.812 stapsgewijs afgebouwd. Is je inkomen hoger dan € 75.518 dan heb je geen recht meer op deze korting.

De arbeidskorting kent eerst een stapsgewijze opbouw. “Vanaf een jaarloon van € 39.957 heb je recht op de maximale arbeidskorting. Heb je dat punt bereikt dan wordt de arbeidskorting meteen weer in stappen afgebouwd. Verdien je meer dan € 124.934 dan is de arbeidskorting volledig afgebouwd tot nul”, aldus Van Leeuwerden.

Thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Ook bijvoorbeeld de vergoeding voor thuiswerken stijgt. Deze gaat van € 2,15 naar € 2,35. De reiskostenvergoeding stijgt van € 0,21 per km naar € 0,23 per kilometer. Daarbij wordt door Van Leeuwerden aangetekend dat dit fiscaal is toegestaan. Dit hoeft arbeidsrechtelijk echter niet doorgevoerd te worden. Dat is dus aan werkgevers om daarover afspraken te maken met werknemers.

Over Auteur

Reageer