Maak die brief van het UWV snel open

0

Als u binnenkort een brief van het UWV krijgt, leg die dan niet op een stapeltje. Open de brief zo snel mogelijk en controleer de gegevens. Het kan u vele duizenden euro’s premie schelen.

Werkgevers hebben nogal eens de neiging brieven van overheidsinstanties vrijwel ongelezen op een stapeltje te leggen voor de accountant of administrateur. Als u als werkgever binnenkort een brief van het UWV ontvangt moet u dat zeker niet doen.

Vangnetters

U krijgt de brief van het UWV vanwege de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Door die wet komen de uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van vangnetters vanaf 2014 voor rekening van hun laatste werkgever. Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat ze een vangnetter in dienst hebben gehad. Daarom zit bij de brief een overzicht van alle Ziektewetuitkeringen die het UWV in 2012 heeft toegekend aan vangnetters, die volgens de administratie van het UWV voor u werkten. Het gaat vooral om werknemers met een tijdelijk of vast dienstverband die ziek waren op het moment waarop hun dienstverband eindigde en ex-werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek werden.

Foutenmarge

Leg deze brief niet op een stapeltje, maar controleer zo snel mogelijk alle gegevens op het overzicht dat bij die brief zit. Kijk vooral of het UWV terecht stelt dat de betrokkene op het moment van ziek worden bij u werkzaam was of korter dan vier weken daarvoor bij u vertrokken was. Vooral bij fusies, bedrijfsovernames of mensen met meerdere werkgevers in een jaar komt het nogal eens voor dat het UWV een werknemer aan de verkeerde werkgever koppelt. Sommige externe deskundigen spreken zelfs over foutenmarges van 35 procent. Dat lijkt een beetje veel, maar het verleden leert dat in die administratie van het UWV zeker af en toe fouten zitten. Ga ook na of er sprake was van een echte ziekmelding en terechte uitkering. Bij twijfel kunt u kopieën van de beslissingen tot toekenning van de uitkering opvragen bij UWV.

Tijdklem

U heeft maar vier weken de tijd om bij het UWV om correcties of toekenningsbeschikkingen te vragen. Daarom moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Vraag zo nodig hulp van uw accountant, administrateur of verzekeringsadviseur. Het kan u veel geld besparen. In 2014 wordt de premieheffing voor de sociale verzekeringen namelijk nog ingewikkelder dan nu. Naast de premies die u nu al betaalt komen er twee nieuwe premies bij: ZW-flexpremie voor Ziektewetuitkeringen en WGA-flexpremie voor WGA-uitkeringen. De hoogte van die premies is afhankelijk van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn betaald aan vangnetters die volgens UWV bij u in dienst waren toen ze ziek werden. Als er een fout in de administratie van het UWV zit, die niet tijdig wordt gecorrigeerd, kan dat betekenen dat u twaalf jaar lang veel te hoge premies voor Ziektewet en WGA moet betalen. Dat is zondegeld.


Hasko van Dalen, onafhankelijk deskundige op het gebied van pensioenen, sociale zekerheid en employee benefits.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer