Stijging cao-lonen eerste kwartaal 2009

0

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2009 met 3,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Deze uitkomsten zijn gebaseerd op 88 procent van de cao’s. Het merendeel hiervan was al afgesloten voordat de economische crisis begon.

De stijging van de cao-lonen is groter dan in 2008. Toen stegen de lonen gemiddeld met 3,4 procent.
Van alle bedrijfstakken had de bouw de grootste stijging. Ook in de culturele diensverlening, horeca en handel stegen de cao-lonen flink. In de sectoren openbaar bestuur en energie- en waterleidingbedrijven was de stijging lager dan in 2008.

In het eerste kwartaal van 2009 namen de contractuele loonkosten ( het loon inclusief de werkgeverspremies) met 3,6 procent toe. De stijging van de loonkosten blijft hiermee een fractie achter bij die van de cao-lonen.

Bron: CBS

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer