Banengroei zette nog door in vierde kwartaal 2008

0

In het vierde kwartaal van 2008 waren er 108 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Ook vergeleken met het derde kwartaal groeide het aantal banen.

 Rekening houdend met seizoensinvloeden waren er in het vierde kwartaal 33 duizend banen meer dan in het derde kwartaal van 2008. De loonkosten per arbeidsjaar waren 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal banen was in het vierde kwartaal 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is vrijwel gelijk aan die in het derde kwartaal, maar wel duidelijk minder dan in de eerste helft van 2008 toen de groei ruim 2 procent was. De banengroei was het hoogst in handel, onderwijs, cultuur en zorg. Ook in de zakelijke dienstverlening was de banengroei hoog, ondanks een daling van het aantal uitzendbanen. In de financiële sector werkten eveneens minder mensen. De krimp van de economie heeft in het vierde kwartaal van 2008 per saldo nog niet geleid tot banenverlies. Dit wijst er op dat de werkgelegenheid in Nederland in 2008 nog nauwelijks heeft gereageerd op de omslag in de conjunctuur.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het vierde kwartaal 2,1 procent hoger dan in het laatste kwartaal van 2007. Dit is aanzienlijk minder dan de CAO-loonstijging in dezelfde periode van 3,6 procent en ook veel minder dan de stijging in voorgaande kwartalen. De loonstijging in de collectieve sector (overheid, onderwijs, zorg) was echter ruim boven het gemiddelde van 2,1 procent. Dit hangt vooral samen met de uitbetaling van verhoogde eindejaarsuitkeringen.

In de marktsector was de loonstijging overwegend lager dan het landelijk gemiddelde. Dit komt vooral doordat in het vierde kwartaal van 2008 veel minder beloningen van incidentele aard zijn uitbetaald dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Mogelijk zijn er ook minder toeslagen betaald. De loonkosten per arbeidsjaar stegen met 2,8 procent iets harder dan de lonen. Dit kwam door hogere werkgeverspremies voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer