Weigering WW-uitkering na verwijtbaar ontslag

0

Een werkneemster is ontslagen omdat ze zich niet heeft
gehouden aan de verzuimregels. Een aanvraag voor een WW-uitkering wordt
afgewezen door het UWV omdat het ontslag verwijtbaar is.

Een werknemer is drie weken op vakantie gegaan naar Marokko. Op de dag dat ze haar werk weer zou hervatten, meldt ze zich ziek bij haar werkgever. Dit doet ze vanuit Marokko per telefoon en fax bij de werkgever. De ziekmelding heeft niet plaatsgevonden zoals het verzuimreglement voorschreef. De bedrijfsarts constateert dat de werkneemster ondanks haar klacht terug had kunnen reizen. De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoek wordt ingetrokken na overleg met een gemachtigde van de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden, maar niet op staande voet.

Een aanvraag voor een WW-uitkering door de werknemer wordt door het UWV afgewezen. De aanvraag wordt afgewezen omdat de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. De werknemer stapt naar de rechter.

De Centrale Raad van Beroep verwerpt de stelling van de werknemer dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid, omdat het ontslag op staande voet is ingetrokken en de arbeidsovereenkomst op neutrale gronden is ontbonden. De rechtbank overwoog dat de werknemer zich niet heeft gehouden aan de verzuimregels, dat zij daarmee bekend was en nadrukkelijk is gewezen op de regels,. De werknemer had kunnen begrijpen dat de werkgever maatregelen zou treffen als die regels niet werden nageleefd.

Het UWV heeft de aanvraag voor een WW-uitkering terecht afgewezen.

LJN: BB2357, Centrale Raad van Beroep

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer