Werkgever aansprakelijk voor RSI

0

Een werkneemster stelt haar werkgever met succes aansprakelijk voor de schade die zij lijdt door de RSI die ze heeft opgelopen tijdens het werk.

Ze kan bewijzen dat ze haar werk onder gezondheidsbedreigende omstandigheden moest doen. En daarmee staat het causaal verband tussen de werkzaamheden en de RSI-klachten vast.

De situatie

Een werkneemster werkt sinds 1995 voor de werkgever. Haar werk bestaat vooral uit beeldschermwerk. In 1998 meldt de werkneemster zich ziek wegens pijn in haar nek, schouders, armen en handen. Ze krijgt ze een volledige WAO-uitkering en per 1 december 2002 wordt haar dienstverband beëindigd.

De werkneemster stelt haar voormalig werkgeefster aansprakelijk voor de schade die zij lijdt door de RSI-klachten. Bij de kantonrechter vordert ze onder meer een voorschot van € 100.000 op de schadevergoeding. De voormalig werkgeefster is volgens haar tekort geschoten is in haar zorgplicht. De kantonrechter wijst de vorderingen grotendeels toe.

De vordering.

De voormalig werkgeefster gaat in hoger beroep en vraagt het hof het vonnis van de kantonrechter te vernietigen.

Het oordeel

Maar het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. De werkgeefster is tekort geschoten in haar zorgverplichting. Er is niet voldaan aan de verplichtingen uit het Besluit beeldschermwerk, er is geen RI&E gemaakt en de werkplekken voldeden niet aan de eisen. Er werden lange werkdagen en werkweken gemaakt, er was weinig hersteltijd van het beeldschermwerk, en er werd gewerkt onder forse druk. De werkneemster heeft door middel van verschillende deskundigenrapportages van onder meer artsen en neurologen voldoende aangetoond dat zij haar werk moest doen onder gezondheidsbedreigende omstandigheden. Ook heeft ze voldoende aangetoond dat haar RSI-klachten door de werkomstandigheden veroorzaakt kunnen zijn. De werkgeefster is er op haar beurt niet in geslaagd het bewijs van de werkneemter te weerleggen.

Het hof oordeelt dat dan van het causaal verband tussen de werkzaamheden en de gezondheidsklachten moet worden uitgegaan.

Bron:
LJN BM6396
Gerechtshof Amsterdam
Zorgplicht werkgever art. 7:658 BW, bewijslastverdeling
Hoger Beroep, 08 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer