De inlener, en niet het uitzendbureau, was aansprakelijk voor het bedrijfsongeval

0

Een uitzendbureau mag zich volgens de rechter beroepen op een vrijwaringsclause, waardoor de inlener aansprakelijk wordt voor letsel bij een bedrijfsongeval.

Een asbestverwijderaar/sloper werkt bij een inlener op basis van een uitzendovereenkomst. Als een deel van het plafond naar beneden komt, wankelt zijn kamersteiger en valt hij. Daarbij loopt de uitzendkracht letsel op, waaronder twee gebroken polsen. Hij stelt de inlener en het uitzendbureau aansprakelijk.

Bij de rechter

Zowel de inlener als het uitzendbureau wijzen de aansprakelijkheid af. Voor de rechter stelt het uitzendbureau de inlener aansprakelijk. Die laatste voert aan dat het uitzendbureau de formele werkgever is en daarvoor diverse risico’s draagt.

Het uitzendbureau verwijst op zijn beurt naar de algemene voorwaarden, in dit geval de NBBU-voorwaarden. Daarin staat een zogeheten ‘exonaratieclausule’. Die komt erop neer dat het uitzendbureau niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die een uitzendkracht oploopt tijdens het werken bij een inlener.

De inlener betoogt dat hij de algemene voorwaarden nooit heeft gezien. Bovendien had hij alleen maar ingestemd met een relatief hoge uurtarief, omdat hij ervan ging dat het risico op schade als gevolg van een arbeidsongeval in het uurtarief was verdisconteerd.

Conclusie

De rechter vindt dat het uitzendbureau in zijn recht staat. Het gaat hier om twee zakelijke partijen en een in de uitzendbranche gebruikelijk (vrijwarings)beding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 juli 2023

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Voor een bedrijfsongeval als zijn uitzendbureau en inlener hoofdelijk aansprakelijk. De uitzendkracht mag kiezen wie hij aansprakelijk stelt voor het gehele schadebedrag. In de praktijk wordt vaak gekeken welke werkgever invloed had op de uitvoering van de werkzaamheden. In de meeste gevallen is dat de inlener.

Soms maken het uitzendbureau en het bedrijf waar de uitzendkracht werkt onderling afspraken over de aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld zoals in dit geval door een exoneratiebeding, ook al is dat standaard opgenomen in de algemene voorwaarden.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer