ING: ‘Verdienmodel flexbedrijven onder druk’

0

Nieuwe regelgeving en een structureel krappe arbeidsmarkt zetten het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk, meldt ING in haar sectorbericht. Flex-expert Wim Davidse ziet ook kansen.

De groei van het aantal uitzenduren in de flexbranche, bestaande uit uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers, slaat in 2023 om in een krimp van circa 3%. Dit na twee jaar van forse groei. Dit staat in het sectorbericht van ING. De branche is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de economie. Met een economische groei die in 2023 naar verwachting sterk terugvalt ten opzichte van 2022, neemt ook de vraag naar flexwerkers af.

Lees ook: ABU Marktmonitor: toch weer daling uren en omzet 

Ontwikkelingen

Volgens ING-econonoom Katinka Jongkind werken de verdienmodellen van de branche niet meer. Ze wijst daarbij op de volgende ontwikkelingen.

  1. Bedrijven maken in 2023 een pas op de plaats met de inhuur van personeel vanwege een lagere economische groei, een relatief hoge inflatie en aanhoudende onzekerheid in de markt.
  2. In een structureel krappe arbeidsmarkt krijgen uitzendkrachten sneller een vast contract aangeboden, ook door de flexbedrijven zelf.
  3. In bepaalde sectoren – zoals de zorg, horeca en de bouw – is het in een structureel krappe arbeidsmarkt én met de huidige wet- en regelgeving aantrekkelijker om als zzp’er aan de slag te gaan dan als uitzendkracht.
  4. De winstmarges in de flexbranche staan al langere tijd onder druk door de sterke concurrentie. Zo is het aantal flexbedrijven sinds 2015 met ruim 40% toegenomen, tot circa 17.000 flexbedrijven begin 2023. Met name arbeidsbemiddeling is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. De winstmarges voor arbeidsbemiddeling liggen aanmerkelijk hoger dan die voor uitzenden, maar laten wel een dalende trend zien. Vooral uitzenden is verworden tot een lage marge-business. Alleen daar red je het niet meer mee, tenzij je specialistisch bent of in een nichemarkt opereert.
  5. Daarnaast wordt de sector ook geraakt door strengere regelgeving. Nieuwe regelgeving maakt uitzendwerk in de toekomst duurder en minder flexibel. Het uiteindelijke doel is om uitzendwerk alleen in te zetten voor ‘ziek & piek’ en niet langer voor werk op structurele basis, een enkele uitzondering daargelaten. Het concurreren op arbeidsvoorwaarden behoort hiermee tot de verleden tijd.

Kansen

Flex-expert Wim Davidse ziet voor de flexbranche ook kansen. Op LinkedIn schrijft hij dat er vooral kansen liggen voor (gespecialiseerde) flexbureaus die:

  • hun opdrachtgevers helpen hun personele capaciteit (en dus ook recruitment, employer branding en HRM) en organisatorische wendbaarheid effectief én efficiënt op orde te krijgen en te houden
  • en hun kandidaten helpen aan een passende baan en dito loopbaanpad (al dan niet het slingerende pad van een werknomade, als een ontdekkingsreis) en bij- of omscholing etcetera.

Lees ookWim Davidse analyseert de flexmarkt: ‘De grootste worden elk jaar een beetje kleiner’

Volgens de ING-econoom ontstaan er nieuwe verdienmogelijkheden op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren. Flexbedrijven kunnen met opleiden, omscholen en loopbaanbegeleiding een grotere rol pakken. Ze kunnen zich bijvoorbeeld richten op specifieke doelgroepen als 50-plussers of praktisch geschoolden.

Het meest recente ING-sectorbericht vind je hier 

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer