‘Werkgevers en werknemers moeten veerkracht tonen’

0

Veel werknemers zijn niet tevreden over de manier waarop de overheid de economische situatie aanpakt, stelt Tempo-Team op basis van eigen onderzoek.

Een groot deel van de werkgevers zou tegelijkertijd twijfelen of ze veerkrachtig en flexibel genoeg zijn om de crisis goed te kunnen doorstaan, volgens Tempo-Team.  Het onderzoek is gestart in het kader van Tempo Team’s campagne die werkgevers en werknemers moet ondersteunen “om hun veerkracht te vergroten”.

De uitzender ondervroeg in het kader van een groot Europees onderzoek 200 Nederlandse werkgevers en 500 werknemers over de impact van de crisis op hun veerkracht. Daaruit blijkt onder andere dat 13 procent van de werknemers vindt dat de overheid de economische groei stimuleert en slechts 9 procent dat zij genoeg banen creëert. Gemiddeld krijgt de Nederlandse overheid van werknemers een 5,5 voor de manier waarop deze de economische malaise te lijf gaat. Op de vraag ‘wanneer denkt u dat de crisis voorbij is’, antwoordt 29 procent van de werknemers zelfs ‘na 2015’.

Ook werkgevers vinden het lastige tijden, zo zou blijken uit het onderzoek. Zo ziet slechts 27 procent een kans om in deze tijden van economische tegenwind de strategie van het bedrijf te herzien en te herijken. Ook zegt 40 procent van de werkgevers er niet zeker van te zijn of hun bedrijf veerkrachtig genoeg is om de crisis goed te doorstaan. Bijna 60 procent van de werkgevers meent dat de huidige economische situatie vooral wordt aangewend om te snijden in (overbodig) personeel.

Met de vandaag gelanceerde Veerkrachtcampagne pleit Tempo-Team voor meer eigen initiatief bij zowel werkgevers als werknemers om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Tempo-Team “wil werkgevers en werknemers bewust maken dat oplossingen hiervoor niet alleen van de overheid hoeven te komen”.

Kees Stroomer, algemeen directeur van Tempo-Team: "Juist in deze tijd moeten werkgevers en werknemers nog meer zelf de regie pakken. En dat vereist een mindswitch, want we leven in een land dat gewend is dat overheid en sociale partners het voor een groot gedeelte regelen.”

Stroomer vindt dat bedrijven en werknemers zelf veerkracht moeten tonen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. “Als je als werknemer weet dat je langer moet werken tot je pensioen, zorg dan voor een plan. Schakel tijdig over naar werk dat je langer volhoudt. Zorg op tijd voor bijscholing. En durf het idee los te laten dat de beste loopbaan er één voor langere tijd is bij hetzelfde bedrijf. Als je fit je pensioen wilt halen, moet je zelf de regie nemen. Ook de bedrijven kunnen hun veerkracht vergroten door scenarioplanning hoog op de agenda te zetten om zo tijdig te kunnen inspelen op de snel veranderende omstandigheden. Strategische personeelsplanning is nu van levensbelang."

Tempo-Team heeft enkele cases over veerkracht op een speciale website geplaatst, www.blijfbezig.nl. 

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer