Ziek tijdens de collectieve bedrijfssluiting

0

Wat zijn de rechten van een zieke werknemer tijdens een collectieve bedrijfssluiting?

De feiten

Bij een werkgever geldt jaarlijks een collectieve vakantie. Het bedrijf is dan gesloten. Van elke werknemer worden in deze periode 15 verlofdagen van het saldo ingehouden. Ook van een zieke werknemer. In de cao staat dat een werknemer die ziek is bij aanvang van vakantie en die geen gebruik kan maken van de verlofdagen, deze op een ander moment mag opnemen. De werkgever beroept zich op het feit dat de bedrijfssluiting al aan het begin van het kalenderjaar bekend was, en de werknemer daarmee heeft ingestemd.

De werknemer legde de kwestie aan de kantonrechter voor, die hem gelijk gaf en bepaalde dat de verlofdagen hem nog toekwamen. De werkgever stelde hoger beroep bij het Hof in.
 

De beslissing

Het Hof is van oordeel dat een werknemer dient in te stemmen met het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen. Dat heeft de werknemer niet expliciet gedaan, zodat hij alsnog aanspraak maakt op drie weken vakantie.

Gerechtshof Den Bosch 19 mei 2009

Commentaar

Bij het vaststellen van collectieve vakanties is het van belang de afspraken met de werknemers voldoende vast te leggen. Daarbij zou expliciet moeten worden opgenomen dat de vakantie ook tijdens arbeidsongeschiktheid wordt geacht te zijn genoten. Een werknemer kan echter niet gedwongen worden om vakantie op te nemen als hij ziek is.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer