Ziektewet aangenomen in Eerste Kamer

0

Het wetsvoorstel dat de Ziektewet en enkele andere wetten ter vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters wijzigt is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer.

 

Dinsdag stemden VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en D66 voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Vangnetters zijn werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke ww-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte. En werknemers die wel een werkgever hebben maar een hoog ziekterisico hebben, zoals orgaandonoren en zwangere vrouwen.

Reïntegreren

Het kabinet wil dat werkgevers en UWV zich meer inspannen om zieke, tijdelijke werknemers te re-integreren. Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten.

Voor zieke werknemers met een tijdelijk contract wordt onder andere de uitkering afhankelijk van het aantal jaren dat zij gewerkt hebben. Dit gaat op verzoek van de Eerste Kamer een jaar later vanaf 1 januari 2014 in.

Samenwerken

Verder wordt de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd naar zes maanden. De uitzendsector en het UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. Wanneer een zieke uitzendkracht weer kan werken zal het uitzendbureau, waarbij de uitzendkracht als laatste werkzaam was, passend ander werk aanbieden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer