Koops: nieuwe VAR-wet bedreigt zzp-bemiddeling

1

Het meest recente, alternatieve wetsvoorstel voor vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zou uitzendbureaus beperken in hun dienstverlening aan zzp’ers.

Dat stelt althans ABU-directeur Jurriën Koops tegenover het FD.

Tussenkomstmodel
Staatssecreatis Wiebes (Financiën) zet volgens de krant vraagtekens bij de rol van bemiddelingsbureaus als intermediair tussen zzp’ers en opdrachtgevers, waarbij gebruik wordt gemaakt van het tussenkomstmodel. Volgens Wiebes zou er in bepaalde gevallen sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Koops stelt dat dit niet zo is en wijst erop dat dit een veelgebruikt model is dat prima werkt in de praktijk.

Rol van intermediairs bij zzp-bemiddeling
Koops zegt tegenover het FD dat Wiebes het gebruik van het tussenkomstmodel en de rol van intermediairs bij zzp-bemiddeling buiten de discussie zou moeten houden. ‘De nieuwe wet moet onze rol als intermediair niet gaan belemmeren. Het gaat hier niet om een uitzendrelatie, maar om de rol van intermediair tussen zzp’er en opdrachtgever. Het wetsvoorstel (..) zou alleen moeten gaan over de vervanging van de VAR, maar nu wordt ook de rol van intermediairs in de discussie getrokken.’

Wiebes heeft een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffing (BGL) onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer behandelt het wetsvoorstel volgende week.

Bron: Het Financieele Dagblad

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Marcel K?nath op

    Hoeft perse niet. Een bemiddelaar is deskundig op haar of zijn gebied. Heeft een toegevoegde waarde. Daarnaast ook een onderdeel van risicospreiding als de Opdrachtgevers traag betalen. Zij schieten voor en betalen de week of maandfactureren. Houden ZZPér dan uiot de wind en kunnen daarnaast blijven netwerken voor vervolgopdrachten. En en situaties altijd beter. Ze acquireren ook voor ZZPér, scheelt in PR kosten. Zie de gevolgen zzp-wet minder dramatisch in.

Reageer