Wet DBA: 10 tips voor zzp-intermediairs

0

Sinds 1 mei is het realiteit: de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de komst van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Voor intermediairs is het dan ook de hoogste tijd om hun procedures voor de inhuur en bemiddeling van zzp’ers onder de loep te nemen. Daarom: 10 tips voor zzp-intermediairs.

Modelovereenkomsten

Partijen kunnen een modelovereenkomst met elkaar sluiten. Om een eigen overeenkomst de status van modelovereenkomst te laten krijgen, moet deze worden getoetst en goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit is niet verplicht, maar uit het nieuwe systeem volgt dat een opdrachtgever door het werken met een modelovereenkomst gevrijwaard is van naheffingen. Op deze ‘vrijwaring’ valt het nodige af te dingen. Als de uitvoering van de modelovereenkomst namelijk anders is dan in de modelovereenkomst weergegeven, wordt de opdrachtgever alsnog met naheffingen geconfronteerd. Als een intermediair de zzp’er plaatst bij de opdrachtgever, dan geldt die tussenkomende partij als opdrachtgever en dus drager van het risico. En dat risico is niet gering: PWC Tax becijferde al dat voor iedere € 10.000,- die aan de zzp’er betaald is, men een bijkomend risico loopt van € 17.000,-. Bovendien is er het arbeidsrechtelijke risico van een dienstverband, met alle kosten van dien. Denk daarbij aan cao-toepassing, pensioen, een mogelijk onbepaalde tijdscontract, loonbetaling bij ziekte, etc.

10 tips voor zzp-intermediair

In vergelijking met het regime van de VAR worden in theorie alle verhoudingen niet zo wezenlijk anders bekeken, maar de verschuiving van het risico én de beperking van de vrijwaring vooraf zijn voor van wezenlijk belang. De tien belangrijkste aandachtspunten voor de intermediair zijn:

 1. Kijk kritisch naar de werkzaamheden van de zzp’er;
  wordt er alleen maar ‘arbeid’ geleverd of is de zzp’er ook verantwoordelijk voor het resultaat, levert hij materiaal, huurt hij een ruimte, et cetera?
 2. Omschrijf de opdracht duidelijk en denk in eindresultaat;
  dus niet in termen van inzet.
 3. Let op de positie van de zzp’er binnen het inlenende bedrijf;
  zijn er meer ‘werknemers’ die hetzelfde werk doen? Behoort de zzp’er welbeschouwd tot deze groep? Dan wordt het risico op naheffingen aanzienlijk groter dan onder de oude regelgeving.
 4. Overweeg alternatieven;
  veel van de werkzaamheden die onder de VAR nog als zzp’er werden verricht, kunnen wellicht in een detacheringsvariant worden gegoten.
 5. Maak gebruik van een modelovereenkomst;
  we zijn misschien niet blij met het systeem, maar zorg er op zijn minst voor dat u gebruikmaakt van de voordelen die het systeem biedt. Bij gebruik van een modelovereenkomst verkeert u in een gunstiger bewijspositie ten opzichte van de Belastingdienst.
 6. Maak de modelovereenkomst passend én laat deze toetsen;
  het gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst die niet overeenstemt met de uitvoering in de praktijk biedt (te) weinig zekerheid.
 7. Maak het beheersbaar;
  monitor de uitvoering door de zzp’er en blijf in gesprek met uw beide klanten in deze relatie. Meer dan ooit is het van belang dat u zicht heeft op de uitvoeringspraktijk. Dit vereist wellicht een verandering in uw processen.
 8. Over die processen gesproken: zorg voor info op voorhand;
  maak afspraken met de klant en zzp’er over de spelregels van de samenwerking en maak hen verantwoordelijk voor de (gevolgen van de) overtreding.
 9. Wees kritisch op verlengingen;
  de duur van de gezamenlijke opdrachten is van belang in het beoordelen van de onafhankelijkheid van de zzp’er, ten opzichte van de intermediair.
 10. Zorg ervoor dat u niet de kop van jut bent;
  met name in het ’tussenkomstmodel’, bent u als intermediair de aansprakelijke partij. Kan de inzet van de zzp’er niet als werkelijk zelfstandig worden gezien? Gebruik dat model dan niet, maar bespreek alternatieven.

Arbeidsrechtelijke aspect

De Wet DBA verandert niets aan het arbeidsrechtelijke aspect van het werken met zzp’ers. De zzp’er die niet zelfstandig is en feitelijk werkt als een werknemer kan (via de kantonrechter) nog steeds een beroep doen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen hem en de intermediair of de opdrachtgever van de intermediair. Hoewel daar nu meer aandacht voor is, is op dat gebied niets verandert. De nieuwe fiscale regels brengen de arbeidsrechtelijke en fiscale praktijk zelfs dichter bij elkaar. Toch gaat de Belastingdienst hier anders mee om dan in het arbeidsrecht gebruikelijk is. Beide invalshoeken blijven dus van belang in het toetsen en aanscherpen van uw praktijk.

Dit artikel is geschreven door Maarten Tanja en Archana Mahabiersing, advocaten bij Köster Advocaten en gespecialiseerd in flexibele arbeidsrelaties.
Bron: Professionals in Flex
Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer