Wiebes belooft meer duidelijkheid Wet DBA

0

Wiebes kondigt maatregelen aan waarmee hij denkt de onrust over de werking van de Wet DBA te kunnen beteugelen. Zo komt er een meldpunt bij de Belastingdienst om problemen beter te kunnen verhelpen. En er komt een register met goedgekeurde modelovereenkomsten.

Dat schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in zijn brief ‘1e voortgang DBA’ naar de Kamer. De maatregelen zijn een reactie op de grote onzekerheid die is ontstaan bij opdrachtgevers en zelfstandigen over hun werkrelatie na de invoering van de Wet DBA.

Meldpunt knelpunten

De Belastingdienst zal een meldpunt gaan openen waar zzp’ers en opdrachtgevers de knelpunten die zij ervaren kunnen aankaarten. De Belastingdienst zal deze meldingen vervolgens inventariseren en analyseren.
Uit recent onderzoek van de ABU en de Bovib blijkt dat vooral intermediairs op grote schaal knelpunten ervaren of verwachten met het werken volgens de Wet DBA. Die zouden zij dus voortaan kunnen melden bij de Belastingdienst.

Register modelovereenkomsten

En er komt een register met goedgekeurde modelovereenkomsten. Zzp’ers en opdrachtgevers moeten daarin kunnen zien welke modelovereenkomsten (met een bepaald kenmerk) zijn goedgekeurd.

Sneller beoordelen

Daarnaast gaat de Belastingdienst meer mensen inzetten (60 ipv 40 ambtenaren) die overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gaan beoordelen. Van de 4481 overeenkomsten die de Belastingdienst per 1 augustus zijn binnengekomen zijn er slechts 370 goedgekeurd, 1.033 afgewezen, kregen er 814 geen eindoordeel en zijn 1964 momenteel in behandeling.

Communicatie verbeteren

Wiebes wil ook betere communicatie – samen met branche- en koepelorganisaties – over de regels, die sinds 1 mei gelden en waarvoor een overgangsperiode van een jaar geldt. Mocht er daarna toch nog onduidelijkheid zijn, dan zullen ‘goedwillende’ ondernemers niet worden beboet, verzekert de staatssecretaris.

Zzp’ers verliezen opdrachten

Wiebes blijft benadrukken dat de overgrote meerderheid van de zzp’ers gewoon als zpp’er aan de slag is sinds de invoering van de wet. Onder meer D66 ziet dat anders: zzp’ers zouden geen opdrachten meer krijgen omdat opdrachtgevers de nieuwe regels onduidelijk vinden. Opdrachtgevers willen voorkomen dat de werkrelatie op een dienstverband lijkt.
Ook regeringspartij VVD plaatste vraagtekens bij uitwerkingen van de wet. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra constateerde ‘veel ruis en onzekerheid’ bij ondernemers. Hij pleitte ervoor geen boetes uit te delen zolang de wet niet beter werkt.
Volgens Wiebes bestaat de ‘grootste weerstand’ waar blijkt dat ‘de oude manier van werken nooit binnen de wet heeft gepast’, zoals een ict’er die jarenlang op vaste werkdagen met vaste werktijden werkt onder gezag van een projectleider.
Bron: ANP/SRA/Rijksoverheid

Lees ook de blog van Mr Tjako Streefland, fiscaal jurist: ‘Wet DBA wankelt’


Meer weten over de Wet DBA?

Het werken met modelovereenkomsten beloofde eenvoudiger te zijn dan met de VAR. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. De overgangsperiode, die nog loopt tot 1 mei 2017 en die is ingesteld om de nieuwe Wet DBA te laten landen, blijkt hard nodig te zijn. Maar de termijn neemt de onrust niet weg. Hoe ben je het best beschermd tegen claims van de Belastingdienst? Kom naar het Seminar Wet DBA op 13 december in Utrecht.

In 2017 wordt vanuit Den Haag weer nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd. De meeste plannen zullen in november al bekend zijn. Heb jij helder wat er per 1 januari op je afkomt en wat de consequenties zijn? Wat zijn de learnings van 2016 en hoe pas je die in 2017 praktijkgericht toe? Kom naar het Seminar Nieuwe Wet- en Regelgeving 2017 op 29 november 2016 in Utrecht.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer